Öğrenci İşleri

Yaz okulu döneminde açılacak dersler, şubeleri ve bu şubelerin kontenjanları, dersin ait olduğu bölüm kontrolünde planlanır. Tüm derslerin açılması şartı yoktur. Özellikle zorunlu dersler olmak üzere öğrencilerin talep ettikleri derslerin açılması yönünde bölüm öğretim üyelerinin çalışma ve programlarının uygun olması koşulu ile planlama yapılır. Bölümler tarafından hazırlanan ders listeleri, fakülte yönetim kurullarınca değerlendirilir ve uygun bulunan dersler gerekli planlamanın yapılması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Öğrenci İşleri

Almak isteğiniz dersin Kontenjan artımı ile ilgili yazacağınız talep dilekçenizi, ilgili dersi açan Bölüm Başkanlığına veya Fakülteye teslim etmeniz gerekmektedir.

Zorunlu stajımla ilgili bilgi ve belgelere nasıl ulaşabilirim?

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi staj ofisinden öğrenebilir veya konuyla ilgili yardım bileti oluşturabilirsiniz.

Ders kontenjanı artırımı için ne yapmalıyım ?

Almak isteğiniz dersin Kontenjan artımı ile ilgili yazacağınız talep dilekçenizi, ilgili dersi açan Bölüm Başkanlığına veya Fakülteye teslim etmeniz gerekmektedir.

Yaz okulunda hangi dersler açılıyor ?

Yaz okulu döneminde açılacak dersler, şubeleri ve bu şubelerin kontenjanları, dersin ait olduğu bölüm kontrolünde planlanır. Tüm derslerin açılması şartı yoktur. Özellikle zorunlu dersler olmak üzere öğrencilerin talep ettikleri derslerin açılması yönünde bölüm öğretim üyelerinin çalışma ve programlarının uygun olması koşulu ile planlama yapılır. Bölümler tarafından hazırlanan ders listeleri, fakülte yönetim kurullarınca değerlendirilir ve uygun bulunan dersler gerekli planlamanın yapılması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Staj İşleri

İlgili Fakültenizin staj ofisinden veya İTÜ YARDIM bileti oluşturarak öğrenebilirsiniz.

Özlük İşleri

YDS sınavı geçerlilik süresi her bir seviye için 5 yıl olup, mevcut seviyede doldurulmuş olan her 5 yıldan sonra, diğer alt seviyeye düşürülmektedir. En düşük seviye olan C seviyesinden sonra geçerliliği sona ermektedir.

Maaş İşleri

Portal Ders Yükü formundaki ve yeni geliştirilen bir çok BİDB uygulamasındaki Akademik Unvan bilgileriniz personel otomasyonundan gelmektedir. Eğer formda görünen akademik unvan bilginiz hatalı ise, biriminiz personel (özlük) bürosundan ilgili güncellemeyi yaptırmanız gerekmektedir. Ek ders ödemeleri, kadro unvanına göre değil akademik unvana göre yapılmaktadır. Bu nedenle bulunduğunuz kadro unvanı ne olursa olsun, geçerli akademik unvanınızın güncel ve doğru olduğunu lütfen kontrol ediniz, değilse düzelttiriniz.

Özlük İşleri

Bağlı bulunduğunuz bölüm başkanlığına dilekçe ile müracaat edilmesi gereklidir. İstenilen görevlendirmenin maddi destekli veya maddi desteksiz olduğunun beyanı ile, BAP veya TÜBİTAK tarafından destekleniyor ise Proje Onay Yazısı ve Davet Mektubunun da eklenmesi gereklidir.

Öğrenci İşleri

Katılım öngörülen etkinlikler için öğrencilerden öncelikli olarak  istenen belgeler; konuya ilişkin dilekçe, öğrenci belgesi, etkinliğin organizatöründen alınan davet mektubu. Belgelerin tamamlanması sonrasında Başvuru yapılan ilgili birim gerekli incelemeyi yapar ve başvuruyu Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Kurulca alınan kararın olumlu olması durumunda ilgili başvuru son onay için Rektörlük Makamı’na sunulur. Rektörlük Makamının onayı sonrasında  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimine ulaştırılması gerekmektedir

Öğrenci İşleri

Rektörlük Makamı’nca onaylanmış olan maddi destekler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca bütçe imkanları doğrultusunda etkinlik tarihinden en erken iki hafta önce avans ödenebilmektedir. Öğrencilerin ilgili etkinliğe katılımlarını kendi maddi imkanlarıyla gerçekleştirmiş olmaları durumunda ise etkinlik dönüşlerinde mümkün olan en kısa süre zarfında ödemeleri gerçekleştirilir.

Öğrenci İşleri

Gerekli bilgilerin tamamına www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 24.maddesi ve Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’ndan ulaşabailirsiniz.

Staj İşleri

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları burs, aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

Öğrenci İşleri

Lisans Öğrencileri Talep edilen desteğin; Konferans, Kongre ve Seminer gibi bilimsel içerikli etkinlikler olması durumunda öğrencisi olduğu Fakülteye, Kültürel ve Sosyal içerikli etkinlikler olması durumunda Kültür ve Sanat Birliği’ne, Sportif içerikli etkinlikler olması durumunda ise Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Talep edilen desteğin; Konferans, Kongre ve Seminer gibi bilimsel içerikli etkinlikler olması durumunda öğrencisi olduğu Enstitü’ye, Kültürel ve Sosyal içerikli etkinlikler olması durumunda Kültür ve Sanat Birliği’ne, Sportif içerikli etkinlikler olması durumunda ise Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir. Araştırma Görevlisi Talep edilen desteğin; Araştırma Görevlisinin Konferans, Kongre ve Seminer gibi bilimsel içerikli etkinlikler olması durumunda kadrosunun yer aldığı Fakülte veya Enstitü’ye, Kültürel ve Sosyal içerikli etkinlikler olması durumunda Kültür ve Sanat Birliği’ne, Sportif içerikli etkinlikler olması durumunda ise Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

Maaş İşleri

İTÜ dışında verilen dersler, Personel Daire Başkanlığı (PDB) tarafından koordine edilen rektörlük görevlendirmesi ile yürütülmektedir. Portal Ders Yükü Formunda İTÜ dışında verdiğiniz dersleri göremiyorsanız, Rektörlük PDB ile iletişime geçerek görevlendirmenizin Personel Otomasyon Sistemine girilmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemden sonra Portal Ders Yükü formunda Güncelle düğmesine basmanız durumunda bu dersler formda da güncellenecektir.

Staj tarihlerini nasıl değiştirebilirim?

Staj Kayıt Formu üzerinden staj bilgileri doldurularak başvurular taslak halinde kaydedilebilir veya doğrudan fakülte onayına gönderilebilir. Ancak fakülte onayına gönderilmiş olan staj bilgileri üzerinde öğrenci tarafından sonradan bir değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması gerekli olan durumlarda fakültenin Staj Ofisi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Staj İşleri

Staj Kayıt Formu üzerinden staj bilgileri doldurularak başvurular taslak halinde kaydedilebilir veya doğrudan fakülte onayına gönderilebilir. Ancak fakülte onayına gönderilmiş olan staj bilgileri üzerinde öğrenci tarafından sonradan bir değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması gerekli olan durumlarda ilgili fakültenin Staj Ofisi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Programdan mezun olmak için neler gereklidir ?

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin ders planındaki 135 kredilik (239 AKTS) dersleri alarak ortalamalarının en az İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca 2.0 olması gerekmektedir. Ayrıca, Üniversite Staj Genel Esaslarına bağlı olarak program öğrencileri için toplam 40 çalışma günü staj zorunluluğu vardır.

Yapay Zeka hangi disiplinlerle ilişkilidir ?

Yapay Zeka, çok sayıda disiplini bir araya getiren ve bu disiplinleri birbirine bağlayan bir alandır. Yapay zekanın işlevsel olabilmesi iki temel öğrenme biçimi gerekir; bunlardan biri sembolik öğrenme, diğeri ise makine öğrenmesidir. Sembolik öğrenme görsel veriyi işleme ve robotik ile ilişkilidir. Makine öğrenmesi, veri analizine dayalı model tanıma olarak anlaşılabilir. İstatiksel öğrenme ve derin öğrenme ile doğrudan ilişkilidir. İstatiksel öğrenme olarak doğal dil işleme ve konuşmanın tanınması karşımıza çıkar. Derin öğrenme ise insan beynindeki nöral ağların anlaşılarak benzer bir öğrenme sisteminin oluşturulmasıdır. Bu alan, görsel veri analizi ve veri çıktılarının makine tarafından hatırlanmasını kapsar. Çevreyi ve problemi anlayabilen ve duruma göre akıllı hareket edebilen bir yapay zeka sistemi yaratmak için matematik, veri bilimi ve mühendisliği, istatistik, hesaplama kuramı, veri güvenliği konularının da bilinmesi gerekmektedir. Yapay Zeka’nın disiplinler arası uygulama alanları Sağlık ve Tıp, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik, Hesaplamalı Kimya ve Fizik, İşletme, Endüstri, Enerji, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Makina, İmalat, Uçak-Uzay, Atmosfer ve Yer Bilimleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği disiplini tüm bu disiplinler arasında bir köprü görevi gören önemli bir yere sahiptir.

Mazeret Sınavı ile ilgili detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

Gerekli bilgilerin tamamına www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 24.maddesi ve Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’ndan ulaşabailirsiniz.

Programın öğrencilerine eğitim ve iş hayatlarında avantaj elde etmek için sunduğu olanaklar nelerdir ?

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi ve İTÜ ARI Teknokent ile yakın bir iş birliği içerisinde olacaktır. İTÜ ÇEKİRDEK, İTÜ MAGNET, INNOGATE ve İTÜNOVA TTO bileşenlerinden oluşan ekosistemiyle İTÜ ARI Teknokent, 2017 yılında toplam 1 milyar dolar ciroya ulaşan 290'dan fazla Ar-Ge firması ve 7000’den fazla personeliyle yılda 600’ün üzerinde proje geliştirmiştir. Bu ekosistem şirketlerde staj, yarı/tam zamanlı iş imkanları, düzenlenen seminer, eğitim ve konferanslar, girişimcilik, şirket kurma, teknoloji geliştirme  faaliyetleri, proje iş birliği gibi pek çok olanak sunarak öğrencilerin hem eğitimleri süresince hem de sonrasında bir adım önde olmasını sağlamaktadır. Türkiye devlet üniversiteleri arasında bir ilk niteliği taşıyan Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, yapay zeka ve veri biliminde bilgi kapasitesi oluşturmak, bu alanda ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştirmek hedefleriyle 2018’de kurulmuştur. NASA, Boeing, General Electric ve Türk Hava Yolları gibi öncü ulusal ve uluslararası kurumlarla ortaklaşa çalışmalarda bulunmuş üyeleri sayesinde eşsiz bir kuramsal ve sektörel deneyime sahiptir.

Burs yardımı ile ilgili olarak hangi birimden bilgi alabilirim ?

Fakülte öğrenci işleri ofisi ve burs komisyonundan öğrenebilirsiniz.

Maaş İşleri

Çalıştığınız birimin Hesap işlerine İTÜ YARDIM bileti oluşturmanız veya yüz yüze görüşmeniz gereklidir.

Satınalma

Yolluk desteği (Yurtdışı) Ulaşım yaptığınız taşıta ilişkin ödeme belgesi (otobüs, tren, uçak vb). Hava yolu ile yapılan ulaşımlarda ikamet adresinize, havaalanından  konferans salonuna yada konaklanacak tesisine gidiş geliş taksi ücretini gösterir ödeme belgeleri veya HAVAŞ biletleri. Yolluk desteği (Yurtiçi) Ulaşım yaptığınız taşıta ilişkin ödeme belgesi (Belgenin bulunmaması yada başka araç ile ulaşım sağlanması durumunda rayiç bedel listesinde yer alan ücret esas alınacaktır) İkamet adresinizden  otobüs terminaline, dönüşünüzde otobüs terminalinden ikametgahınıza kadar olan taksi ücretini gösterir ödeme belgeleri. Otobüs terminalinden konferans salonuna yada konaklanacak tesise, dönüşünüzde ise konferans salonundan yada konaklama tesisinden otobüs terminaline kadar olan ulaşım giderlerini gösterir belgeler. Katılım Ücreti Desteği Gerçekleştirilmiş olan görevlendirmenin tamamlandığını gösterir, katılım belgesi ve katılım ücretini gösterir ödeme belgesi.

Özlük İşleri

Sigortalı hizmetin 2008 yılı sonrasında başlamış olması durumunda; Akademik ve İdari personelimiz için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tek çatı altında toplanmasından dolayı yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Ancak, çalıştığı birime dilekçe vererek farklı yerde çalışmış olduğunu HİTAP programına işletmesi gerekmektedir.

Öğrenci İşleri

www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 17.maddesinin (b) bendi gereğince son sınıf öğrencilerinin kredi yükü, gözetim listesinde olmamak koşulu ile bu ortalamalara bakılmaksızın ilgili yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir.

Öğrenci İşleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 24.maddesi ve Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarında tüm istenen şartlar ve belgeler yerine getirilmek koşulu ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi şartıyla dersi veren Öğretim Üyesinin belirlediği gün ve saatte yapılır.

Öğrenci İşleri

www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan "Erasmus Lisans Değişim Programı Senato Esasları"nda öğrencilerin yapmaları gereken tüm işlemler sırasıyla belirtilmiştir.

Fakültemizde yarı zamanlı çalışmak için nasıl bir yol izlemeliyim?

Fakültemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin görev almak istedikleri bölüm başkanlıklarına  başvurmaları gerekmektedir. Bölümlere yapılan talepler Dekanlığa iletilir. Dekanlığa iletilen talepler www.yarizamanli.itu.edu.tr adresinde ilan edilerek öğrencilerimize duyuru yapılır.

Öğrenci İşleri

www.sis.itu.edu.tr web adresinde bulunan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 32.maddesi”nde belirtilen çerçevede izinli sayılmak için dilekçe ile Fakültenize başvurmanız gerekmektedir.

PORTAL Ders Yükü Formu’nda yanlış görünen Akademik unvanımın düzeltilmesi için nasıl bir yol izlemeliyim?

Portal Ders Yükü formundaki ve yeni geliştirilen bir çok BİDB uygulamasındaki Akademik Unvan bilgileriniz personel otomasyonundan gelmektedir. Eğer formda görünen akademik unvan bilginiz hatalı ise, biriminiz personel (özlük) bürosundan ilgili güncellemeyi yaptırmanız gerekmektedir. Ek ders ödemeleri, kadro unvanına göre değil akademik unvana göre yapılmaktadır. Bu nedenle bulunduğunuz kadro unvanı ne olursa olsun, geçerli akademik unvanınızın güncel ve doğru olduğunu lütfen kontrol ediniz, değilse düzelttiriniz.

Yabancı Dil Sınavı (YDS) dil tazminatından kaç yıllık faydalanabilirim ?

YDS sınavı geçerlilik süresi her bir seviye için 5 yıl olup, mevcut seviyede doldurulmuş olan her 5 yıldan sonra, diğer alt seviyeye düşürülmektedir. En düşük seviye olan C seviyesinden sonra geçerliliği sona ermektedir.

Erasmus Öğrenci Değişim Programına nasıl ve ne zaman başvurabilirim?

www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan "Erasmus Lisans Değişim Programı Senato Esasları"nda öğrencilerin yapmaları gereken tüm işlemler sırasıyla belirtilmiştir.

Yarı Zamanlı Öğrenciler

Fakültemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin görev almak istedikleri bölüm başkanlıklarına  başvurmaları gerekmektedir. Bölümlere yapılan talepler Dekanlığa iletilir. Dekanlığa iletilen talepler www.yarizamanli.itu.edu.tr adresinde ilan edilerek öğrencilerimize duyuru yapılır.

Staj yaparken aynı zamanda bir işte sigortalı olarak çalışıyor olmam, ailemden aldığım hakları ortadan kaldırır mı?

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları burs, aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

Maaş İşleri

İTÜ Portal hesabınıza giriş yaparak bilgilerinize erişebilirsiniz.

Lisansüstü tez jürileri nasıl belirlenir ?

Danışman öğretim üyesi jüri önerisini program koordinatörlerine ulaştırır. Program koordinatörü öneriyi web üzerinden işler. Seçilen jüri üyeleri yine web üzerinden danışman, seçilen jüri üyeleri ve öğrenciye bildirilir.

Lisansüstü tez öğrencisiyim. Tezimi nereye teslim etmeliyim ?

Tez tesliminizi, tez sunuş formu, jüri öneri formu, basılmış 3 adet tez ve İTÜ Kütüphanesinden alacağınız urkund yazısı ile birlikte Lisansüstü eğitiminizi yapmakta olduğunuz bölümün sekreterliklerine teslim etmelisiniz.

Konferans, Kongre ve Seminer gibi etkinliklere katılım amaçlı yapılan başvurularda istenen belgeler nelerdir ve onay süreci nasıl ilerler?

Katılım öngörülen etkinlikler için öğrencilerden öncelikli olarak  istenen belgeler; konuya ilişkin dilekçe, öğrenci belgesi, etkinliğin organizatöründen alınan davet mektubu. Belgelerin tamamlanması sonrasında Başvuru yapılan ilgili birim gerekli incelemeyi yapar ve başvuruyu Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Kurulca alınan kararın olumlu olması durumunda ilgili başvuru son onay için Rektörlük Makamı’na sunulur. Rektörlük Makamının onayı sonrasında  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimine ulaştırılması gerekmektedir

Özlük İşleri

Fakülte Personel Ofisinde matbu şekilde hazır bulunan dilekçeyi doldurarak ilanda belirtilen belgelerle birlikte ilgili birimin yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Maaş İşleri

İTÜ Portala giriş yaparak istediğiniz aya ait maaş bordronuzu alabilirsiniz. Maaş bordronuzun onaylı olmasını istiyorsanız biriminiz Maaş Mutemedi ve Fakülte Sekreterine onaylatmanız  gereklidir.

Öğrenci İşleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 3.fıkrasında belirtildiği gibi kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle, ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken, alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, 17 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

Öğrenci İşleri

www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 33.maddesi” uyarınca işlem yapılmalıdır.

Programın kontenjanı nedir ?

Programın 2020-2021 eğitim yılı için 40 kişilik kontenjanı bulunuyor. Program kontenjanı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi olanakları, derslik ve laboratuvar alt yapıları göz önünde bulundurularak fakülte bünyesinde tüm bölümlerde yürütülen bütün programlarda en üst kalitede eğitim vermek amacıyla 40 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjanın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

Satınalma

Görevlendirme öncesinde avans almış olan mensuplarımız için; başlama tarihi, ilgili görevlendirmenin bittiği gün olacak şekilde 30 gün içinde avans geri ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde kapatılmayan avanslar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Fakültemizde yarı zamanlı çalışarak ne kadar gelir elde edebilirim?

Öğrencilerimiz bir (1) saatlik çalışma karşılığında; Bilgi işlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmaları halinde brüt 6,00 TL, diğer birimlerimizde görev yapmaları halinde ise brüt 4,00 TL gelir elde ederler. Öğrencilerimizin aylık maksimum çalışma saatleri, ders yoğunluğu ve sosyal aktiviteleri göz önüne alınarak Altmış (60) saat ile sınırlandırılmıştır.

Programın öğretim dili nedir ?

Programın eğitimin dili İngilizcedir. Yabancı dil yeterlilik koşulunu (TOEFL, IBT=79) sağlamayan öğrenciler için programa ek olarak hazırlık eğitimi verilecektir.

PORTAL Ders Yükü Formu’nda, İTÜ dışındaki Üniversitelerde verdiğim dersler görünmüyor. Düzeltme yapılması için nasıl bir yol izlemeliyim?

İTÜ dışında verilen dersler, Personel Daire Başkanlığı (PDB) tarafından koordine edilen rektörlük görevlendirmesi ile yürütülmektedir. Portal Ders Yükü Formunda İTÜ dışında verdiğiniz dersleri göremiyorsanız, Rektörlük PDB ile iletişime geçerek görevlendirmenizin Personel Otomasyon Sistemine girilmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemden sonra Portal Ders Yükü formunda Güncelle düğmesine basmanız durumunda bu dersler formda da güncellenecektir.

Yapay Zekanın önemi nedir ?

Yapay Zeka, 21. yüzyılda toplum, teknoloji, bilim, iş ve daha birçok alanda köklü değişimlere yol açıyor. Yapılan tahminler bu teknolojinin 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15.7 trilyon dolar katkı yaparak küresel gayri safi yurtiçi hasılayı %14 artıracağı ve küresel istihdamın %30’unun yerine geçeceği yönünde. Son zamanlarda toplanan verilerin hacmindeki yüksek artış, bu verilerin yorumlanması ihtiyacı,  internet ve dijital platformların toplumların günlük hayat akışında önemli ve hatta başlıca platformlar haline gelmesi, ve otonom sistemlerin akıllı algoritmalarla evrilmeye başlaması yapay zekayı günümüzün ve geleceğin en önemli yüksek teknoloji alanlarından biri haline getirdi. Ayrıca yapay zekanın toplum için hayati önem taşıyan sağlık, enerji, finans ve tarım gibi sektörlerde kritik bir rol oynaması bu alanın önemini vurgulamaktadır.

Vize mazeret sınavları hangi tarihlerde yapılıyor?

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 24.maddesi ve Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarında tüm istenen şartlar ve belgeler yerine getirilmek koşulu ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi şartıyla dersi veren öğretim üyesinin belirlediği gün ve saatte yapılır.

Konferans, Kongre ve Seminer gibi etkinliklere katılım amaçlı maddi destek taleplerim için nasıl bir yol izlemeliyim?

Lisans Öğrencileri Talep edilen desteğin; Konferans, Kongre ve Seminer gibi bilimsel içerikli etkinlikler olması durumunda öğrencisi olduğu Fakülteye, Kültürel ve Sosyal içerikli etkinlikler olması durumunda Kültür ve Sanat Birliği’ne, Sportif içerikli etkinlikler olması durumunda ise Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.   Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Talep edilen desteğin; Konferans, Kongre ve Seminer gibi bilimsel içerikli etkinlikler olması durumunda öğrencisi olduğu Enstitü’ye, Kültürel ve Sosyal içerikli etkinlikler olması durumunda Kültür ve Sanat Birliği’ne, Sportif içerikli etkinlikler olması durumunda ise Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir. Araştırma Görevlisi Talep edilen desteğin; Araştırma Görevlisinin Konferans, Kongre ve Seminer gibi bilimsel içerikli etkinlikler olması durumunda kadrosunun yer aldığı Fakülte veya Enstitü’ye, Kültürel ve Sosyal içerikli etkinlikler olması durumunda Kültür ve Sanat Birliği’ne, Sportif içerikli etkinlikler olması durumunda ise Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

Özlük İşleri

İTÜ Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Organizasyon Metod ve Eğitim Şube Şefliği sayfasında bulunan matbu formlar kısmındaki pasaport ile ilgili formu doldurularak onay için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmeler için izlemem gereken yol nedir ?

Bağlı bulunduğunuz bölüm başkanlığına dilekçe ile müracaat edilmesi gereklidir. İstenilen görevlendirmenin maddi destekli veya maddi desteksiz olduğunun beyanı ile, BAP veya TÜBİTAK tarafından destekleniyor ise Proje Onay Yazısı ve Davet Mektubunun da eklenmesi gereklidir.

Öğretim üyelerinin iletişim bilgilerine nasıl ulaşabilirim ?

Öğretim üyelerimizin iletişim bilgilerine http://bb.itu.edu.tr/calisanlar sayfasından ulaşabilirsiniz.

Danışman onayı ile bir dersten çekildiğimiz zaman T harfi ile gösterilen notlar ortalamaya katılıyor mu?

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 3.fıkrasında belirtildiği gibi kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle, ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken, alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, 17 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

Yapay Zekanın ekonomiye etkisi nedir?

Yapay Zeka’nın önümüzdeki yıllarda verimliliği artırıp iş gereksinimlerini değiştirerek global sektörlerin ve ekonominin görünüşünü değiştirmesi beklenmektedir. Örneğin 2030 yılına kadar 400 ile 800 milyon arası işin değişmesi, yaklaşık 375 milyon kişinin ise iş kategorilerini değiştirmesi gerekliliği ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, yapılan çalışmaların iş gücü tasarrufu sağlaması ve istihdama yaklaşık %10 oranında katkı sağlaması beklenmektedir. Alt dallarının farklı şirketlerde çeşitli seviyelerde kullanılması sonucunda 2030 yılına kadar dünya ekonomisine %16 gibi çok büyük bir oranda katkı yapması öngörülmektedir. Bu da yıllık %1,2 oranında bir artışa karşılık gelmektedir. Çin’in 2030 yılına koyduğu hedefte teknolojinin gelişmesinden elde edeceği kazancın 147,8 milyar doları geçeceği belirtilmektedir. ABD’de ise ülke ekonomisine katkısının 2023 itibariyle 14 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu örneklerdeki gibi gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde %20-25’lik bir artış beklenirken, gelişmekte olan ülkelerde %5-15 arasında bir oranın yakalanacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise kısa vadede mevcut kapasitenin ürünlere dönüşmesi, teknoloji alanında gerçekleşen yüksek teknolojili ürünlerin ithalatından üretimine geçilmesi ve bu sayede ekonomik kalkınmanın hedeflenmesi söz konusudur. İTÜNOVA ile son beş yılda yapılan projelerin 10 milyon TL’nin üzerinde olması bu hedefin somut bir örneğini teşkil eder.

Kaydımı dondurmak suretiyle izinli sayılmak için izlemem gereken yol nedir?

www.sis.itu.edu.tr web adresinde bulunan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 32.maddesi”nde belirtilen çerçevede izinli sayılmak için dilekçe ile fakülteye başvurmanız gerekmektedir.

Öğretim Elemanı ilanı için fakülteye yapılacak olan başvurularında nasıl bir yol izlemeliyim?

Fakülte personel ofisinde matbu şekilde hazır bulunan dilekçeyi doldurarak ilanda belirtilen belgelerle birlikte ilgili birimin yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

İdare Amiri

İdare Amirine haber verilir. İTÜ YARDIM bileti oluşturulur.

Özlük İşleri

Kamu görevlilerinin kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait taşınmaz mallar ile kendisine yapılan aylık net ödemenin 5(beş) katından fazla tutarlardaki malları (her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları ile kaynağı belirtilmiş gelirleri, hakları ve sebebi belirtilmiş borçları), mal bildiriminin konusunu teşkil eder. Mal bildirimi Formları kişinin Memuriyete girişinde ve ilerleyen her (0) ve (5)’li yıllarda doldurulmak zorunda olup kişinin Üzerinde bulunan Taşınır veya Taşınmazlarında oluşan değişikliklerde (artış veya azalışlar) doldurması zorunludur.

Bitirme Tasarım Projesi sunum tarihlerini ve komisyonlarını nerden öğrenebilirim ?

İlgili bölüm başkanlıklarının web sitesi duyurular kısmından öğrenilebilir.

İTÜ ekosisteminde akademisyenlerin ulusal ve uluslararası Yapay Zeka çalışmalarına katkıları nelerdir ?

Doğal Dil İşleme alanında akıllı telefon ve tabletler üzerinde Türkçe kişisel asistan uygulamaları, cümlelerin ayrıştırılması, otomotiv destek kanalları diyalog sistemi, telekom alanında hedefe dayalı duygu analizi, gürültülü bankacılık metinleri üzerinden bilgi çıkarımı, bankacılık diyalog sistemleri ve hukuksal dokümanlar üzerinde metin analizi gibi pek çok çalışma yürütülmektedir. Eğitimde yapay zeka teknolojisi çalışmaları ile aralarında İngiltere’deki NEWTON gibi merkezlerin de bulunduğu birçok uluslararası projeler, yeni nesil kablosuz haberleşme, drone haberleşmesi, yapay zeka tabanlı 5G sistemleri ve otonom hava araçları alanlarında da çalışmalar bulunmaktadır. Aynı zamanda gelecek nesilleri hazırlamak için Yapay Zeka’nın ortaokul ve lise öğrencilerine nasıl aktarılabileceğini dair bir çalışma da mevcuttur. Özel sektörde medikal uygulamalar ve kalite kontrol çalışmaları devam etmektedir. Bunlara ek olarak Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) üzerinden Northeastern Üniversitesi ile yazılım tabanlı haberleşme projesi gibi çok sayıda alanla ilgili uluslararası çalışma bulunmaktadır.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Sürekli kullanım sonucu tüketilip yeniden alınan malzemelerdir. Örneğin kağıt, tuvalet kağıdı, kalem , toner gibi.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği alanında çalışmalarını sürdüren kimler bulunmaktadır ?

Doğal Dil İşleme alanında uzmanlaşan ve ABD'ye ilk lisanslamayı yapan programın kurucu üyesi Doç. Dr. Gülşen Eryiğit; özel sektörde Siemens, Aygaz, Migros ve Farplas gibi alanında yetkin şirketlerde yapay zeka ve akıllı algoritmalar ile analiz geliştirme, derin öğrenme ile alanın teoriden pratiğe dönüştürülmesi çalışmaları yapan Prof. Dr. Gözde Ünal; Scholar listesinde altıncı olmuş dedektör elektroniği alanında önde gelen çalışmalar yapan Fizik Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Altan Çakır ve dünyada ilk kez yeni nesil Wi-Fi ağlar için aynı anda kablosuz enerji ve veri transferi çalışmaları yapan ve Türkiye’de ilk kez kurulmuş olan İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürü Doç. Dr. Berk Canberk gibi birçok önemli isim çalışmalarını sürdürmektedir.

Memuriyetten önceki sigortalı hizmetleriminb SGK kapsamında birleştirilmesi konusunda nasıl bir yol izlemeliyim ?

Sigortalı hizmetin 2008 yılından önce başlamış olması durumunda; kişinin çalıştığı birimin Personel Ofisine, eklerine Sigorta Kartı ile Kimlik fotokopisini de ekleyerek dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Sigortalı hizmetin 2008 yılı sonrasında başlamış olması durumunda; Akademik ve İdari personelimiz için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tek çatı altında toplanmasından dolayı yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Ancak, çalıştığı birime dilekçe vererek farklı yerde çalışmış olduğunu HİTAP programına işletmesi gerekmektedir.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Satınalımı gerçekleştirilmiş yeni demirbaş eşyaların garanti süresi devam ettiği müddetçe herhangi bir işlem yapılmaz. Kullanımı devam eden demirbaş eşyanın  zamanla yıpranması ve kullanım ömrünü tamamlaması sonucunda gerekli yazışmalar yapılarak zimmetten düşürülür.

Özlük İşleri

İzin formu doldurulurken; izinli olmayı planladığınız ilk gün izninizin başlangıç tarihi, izinli olmayı planladığınız son gün ise izninizin bitiş tarihidir. İşe başlama tarihi olarak da izninizin bitiminden sonraki ilk iş gününü yazmanız gerekmektedir.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği arasındaki ilişki nedir?

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği birbirinden beslenen iki disiplindir. Günümüzde ulaşım, eğlence, ev ve hizmet robotları, eğitim, güvenlik, finans, ticaret ve sağlık gibi alanlarda büyük ölçüde veri toplanarak analiz edilmekte ve bu veriler kullanılarak günlük yaşamlarımıza giren yapay zeka sistemleri geliştirilmektedir. Verinin analiz edilmesinde Yapay Zeka teknikleri kullanıldığı gibi analiz sonuçları ile Yapay Zeka teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanır. Örneğin, akıllı cihazlarda yer alan bazı kişisel uygulamalarda metin tabanlı verilerin işlenerek kullanıcının kelime seçimleri analiz edilir ve yazım hataları tespit edilir. Yapay zekanın alt dallarından biri olan Doğal Dil İşleme teknikleri ile kullanıcının analiz edilmiş girdilerine dayanarak bu hatalar düzeltilir. Bu sayede kullanıcıya kişiye özel bir deneyim sunulur.

Bitirme tasarım projesi son teslim tarihlerini nereden ve nasıl öğrenebilirim ?

İlgili bölüm başkanlıklarının web sitesi duyurular kısmından öğrenilebilir.

İdare Amiri

Mesai saatleri içinde ise; İdare Amiri, Fakülte Sekreteri, Güvenlik Birimi, Dekan veya Dekan Yardımcılarından en az birine hemen haber verilmelidir. Mesai saatleri dışında ise; en yakın güvenlik çalışanı durumdan haberdar edilmelidir.

Yarı Zamanlı Öğrenciler

Öğrencilerimiz bir (1) saatlik çalışma karşılığında; Bilgi işlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmaları halinde brüt 6,00 TL, diğer birimlerimizde görev yapmaları halinde ise brüt 4,00 TL gelir elde ederler. Öğrencilerimizin aylık maksimum çalışma saatleri, ders yoğunluğu ve sosyal aktiviteleri göz önüne alınarak Altmış (60) saat ile sınırlandırılmıştır

Özlük İşleri

Bağlı bulunduğunuz Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile müracaat etmeniz ve ilgili dilekçenize Şirket Yazısı, Talep Formu, Taahhütname ve Proje Bilgi Formu’nu eklemeniz gerekmektedir.

Sarf malzeme ne demektir ?

Sürekli kullanım sonucu tüketilip yeniden alınan malzemelerdir. Örneğin kağıt, tuvalet kağıdı, kalem , toner gibi.

Koridorda oluşan ağır koku için kime bilgi vermeliyim ?

Mesai saatleri içinde ise; İdare Amiri, Fakülte Sekreteri, Güvenlik Birimi, Dekan veya Dekan Yardımcılarından en az birine hemen haber verilmelidir. Mesai saatleri dışında ise; en yakın güvenlik çalışanı durumdan haberdar edilmelidir.

Pasaport almak veya süresi dolmuş mevcut pasaportun süresini uzatmak için nasıl bir yol izlemeliyim ?

İTÜ Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Organizasyon Metod ve Eğitim Şube Şefliği sayfasında bulunan matbu formlar kısmındaki pasaport ile ilgili formu doldurularak onay için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Taşınır Kayıt Kontrol

Kullanım ömrü uzun olan ve ilgili kişilerce kullanımına devam edilen, gerekli durumlarda ilgili kişiler arası devri yapılabilen dayanıklı eşyalardır.

İlgili kuruma verilmek üzere maaş bordrosunu nasıl alabilirim?

İTÜ Portala giriş yaparak istediğiniz aya ait maaş bordronuzu alabilirsiniz. Maaş bordronuzun onaylı olmasını istiyorsanız biriminiz Maaş Mutemedi ve Fakülte Sekreterine onaylatmanız  gereklidir.

Son sınıf öğrencileri gözetim listesinde en fazla kaç kredi alabilir ?

www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 17.maddesinin (b) bendi gereğince son sınıf öğrencilerinin kredi yükü, gözetim listesinde olmamak koşulu ile bu ortalamalara bakılmaksızın ilgili yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir.

Programın müfredatında neler bulunmaktadır ?

Program müfredatında temel bilimlere dair dersler (fizik, kimya, biyoloji), matematik, veri bilimi, yapay zeka teorisi ve bilgisayar bilimine dair diğer dersler (biçimsel diller ve otomatlar gibi) bulunmaktadır. Zorunlu derslere ek olarak yapay zeka ve veri mühendisliğine yönelik teknik seçmeli dersler müfredatta yer almaktadır. Bu derslerin bazıları uygulamalıdır.

İzin formu doldurulurken dikkat etmem gereken tarihler nasıl olmalıdır ?

İzin formu doldurulurken; izinli olmayı planladığınız ilk gün izninizin başlangıç tarihi, izinli olmayı planladığınız son gün ise izninizin bitiş tarihidir. İşe başlama tarihi olarak da izninizin bitiminden sonraki ilk iş gününü yazmanız gerekmektedir.

İdare Amiri

Dersin aksamaması için seyyar bir Data Show temini amaçlı İdare Amiri veya Teknik Destek Biriminin haber edilmesi, çalışmayan Data Show cihazının tamiri ile ilgili ise İTÜ Yardım Bileti oluşturulmalıdır

İstifa edeceğim/aylıksız izinli sayılacağım. Borç işlemleri hakkında nasıl bilgi edinebilirim ?

Çalıştığınız birimin Hesap işlerine yardım bileti oluşturmanız veya yüz yüze görüşmeniz gerekmektedir.

Who are working in the field of Artificial Intelligence and Data Engineering?

Assoc. Prof. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit who is co-founder of Department of Artificial and Data Engineering works on Natural Language Processing. Prof. Dr. Gözde Ünal who cooperates with competent companies in their fields such as Siemens, Aygaz, Migros and Farplas works on deep learning. Assoc. Prof. Dr. Altan Çakır from the Department of Physics Engineering, who is a prominent researcher in the field of detector electronics, works on big data and statistical learning. Assoc. Prof. Dr. Berk Canberk who is also the director of ITU Artificial Intelligence and Data Science Application and Research Center conducts wireless energy and data transfer studies for the first time in the world for new generation Wi-Fi networks.

What are the competencies of ITU in Artificial Intelligence and Data Engineering?

Together with the Faculty of Computer and Informatics Engineering, eleven faculties of ITU has been selected as the most successful university by QS in the area based world university rankings. In addition, for the last five years, ITU ranked first among the universities in Turkey with a total of 936 references to publications in the field of artificial intelligence according to Web of Science database. There are many academicians in ITU as well as in Faculty of Computer and Informatics Engineering who have broken new grounds in their field in national area. In addition, Faculty of Computer and Informatics Engineering cooperates with other academic units in different projects such as optimization and modeling of unmanned aerial vehicles, analysis of satellite images and other data based on deep neural networks, game design, digitization of agriculture (ITU-TARBIL) and forest information system (ORBIS).

What are the sub-disciplines of Artificial Intelligence ?

Natural Language Processing, Computer Vision, Robotics, Recommendetion Systems, Big Data Analytics, Data Communication Networks, Reinforcement Learning, Algorithms and Theory of Computation, Game Technologies and Bioinformatics are some sub-disciplines of artificial intelligence.

What is the importance of Artificial Intelligence ?

Artificial Intelligence causes radical changes in society, technology, science, business and many more areas in the 21st century. The estimates are that this technology will contribute $15.7 trillion to the global economy by 2030, and that global gross domestic product will increase by 14% and replace 30% of global employment. The high increase in the volume of data collected recently, the need to interpret this data, the fact that internet and digital platforms have become important and even major platforms in the daily life flow of societies, and autonomous systems starting to evolve with intelligent algorithms have made artificial intelligence one of the most important high-techs areas of today and the future. In addition, the fact that artificial intelligence had a critical a role in sectors such as health, energy, finance and agriculture, which are vital for society, emphasizes the importance of this field.

Özlük İşleri

İlgili bilgilerin tamamına, akademik kadro alım ilanında belirtilmiş olan tarihlerde, www.itu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mal Bildirim Bilgi Formu nedir ? Ne zaman doldurulur ?

Kamu görevlilerinin kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait taşınmaz mallar ile kendisine yapılan aylık net ödemenin 5(beş) katından fazla tutarlardaki malları (her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları ile kaynağı belirtilmiş gelirleri, hakları ve sebebi belirtilmiş borçları), mal bildiriminin konusunu teşkil eder. Mal bildirimi Formları kişinin Memuriyete girişinde ve ilerleyen her (0) ve (5)’li yıllarda doldurulmak zorunda olup kişinin Üzerinde bulunan Taşınır veya Taşınmazlarında oluşan değişikliklerde (artış veya azalışlar) doldurması zorunludur.

Dünyada bilinen Yapay Zeka çalışmaları nelerdir?

Google, Amazon, Microsoft, Tesla ve Uber gibi şirketler makine öğrenmesi, otomatik navigasyon ve yönlendirme, nakliyat, lojistik, stratejik ve askeri planlama gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Bunların yanı sıra IBM’nin Kasparov’u yenen satranç uygulaması Deep Blue, Go oyunu için geliştirilen Alpho-Go uygulaması, insan beyni üzerine araştırmalar yapan Blue Brain Projesi, IBM’nin farklı sektörlerde hizmet veren IBM Watson yapay zeka uygulaması, finans uygulaması TurboTax, metin düzenleme uygulaması Grammarly ve Textio, simultane çevirili video konferans uygulaması Webex, iOS kişisel asistanı Siri, Amazon kişisel asistanı Alexa, sürücüsüz araçlar, en bilinen uygulamalardan bazılarıdır. Son zamanlarda Yapay Zeka alanında start-up ve Ar-Ge firmaları da ön plana çıkmaya başlamıştır. Örneğin SymphonyRM, Cinnamon ve LogiNext  veri analizi, pazarlama, lojistik alanlarında 2019 yılında öne çıkan start-up'lardan bazılarıdır.

Maaş İşleri / Hesap İşleri

Kadronuzun bağlı bulunduğu birimin Maaş İşleri Ofisine giderek, Aile Yardım Bildirim Formu’nu, ekine durumunuzu gösteren belgeleri ekleyerek (örneğin eş durumu ile ilgili ise eşinizin çalışıp çalışmadığına dair  SGK’dan alınacak yazı gibi) doldurmanız gereklidir.

İTÜ’nün Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği alandaki konumu nedir ?

2018 Ocak ayında açıklanan QS Alan Bazlı Dünya üniversite sıralamalarında, Bilgisayar Bilişim Fakültesi dahil 11 fakültesi ile İTÜ, Türkiye’den en yüksek başarıyı gösteren üniversite olmuştur.  Web of Science verilerine göre ise İTÜ son beş senede yapay zeka alanındaki bilimsel çıktılarına aldığı toplamda 926 atıfla Türkiye üniversiteleri içinde birinci sırada yer almaktadır. İTÜ ve Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi alanında Türkiye’de ilklere imza atan birçok akademisyeni bulundurmaktadır. Ayrıca Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi diğer fakülte ve enstitülerle birlikte otonom araçlar, insansız hava araçlarında optimizasyon ve modelleme, uydu görüntü ve verilerinin derin sinir ağlarına dayalı analizi, oyun tasarımı, tarımın dijitalleştirilmesi (İTÜ-TARBİL), orman bilgi sistemi (ORBİS) gibi çalışmalar yürütmektedir.

What is the language of instruction of the program ?

English is the language of instruction. There will be language training before the program for students who do not meet the language proficiency requirements (TOEFL, IBT = 79).

Tarafıma zimmeti yapılmış olan demirbaş eşyaların hurdaya ayrılma süreleri nedir ?

Satınalımı gerçekleştirilmiş yeni demirbaş eşyaların garanti süresi devam ettiği müddetçe herhangi bir işlem yapılmaz. Kullanımı devam eden demirbaş eşyanın  zamanla yıpranması ve kullanım ömrünü tamamlaması sonucunda gerekli yazışmalar yapılarak zimmetten düşürülür.

Yapay Zekanın alt disiplinleri nelerdir ?

Doğal Dil İşleme, Bilgisayarla ile Görü, Robotik, Öneri Sistemleri, Büyük Veri Analitiği, Veri Haberleşme Ağları, Pekiştirmeli Öğrenme,  Algoritmalar ve Hesap Kuramı, Oyun Teknolojileri ve Biyoinformatik yapay zekanın bazı alt disiplinlerini oluşturmaktadır.

What are the opportunities that the program offers to its students to gain an advantage in education and business life?

Department of Artificial Intelligence and Data Engineering will be close in coorpoeration with ITU Artificial Intelligence and Data Science Application and Research Center and ITU ARI Teknokent. With its ecosystem consisting of ITU CEKIRDER, ITU MAGNET, INNOGATE, and ITUNOVA TTO, ITU ARI Teknokent  containing more than 290 R&D companies having more than 7000 personnel has developed more than 600 projects in a year  reaching a total turnover of 1 billion dollars. This ecosystem enables students to be one step ahead both during and after their education by offering many opportunities such as internship, part/full time job opportunities, seminars, trainings and conferences, entrepreneurship, company establishment, technology development activities and project cooperation. Artificial Intelligence and Data Science Application and Research Center was established in 2018 in order to build information capacity in artificial intelligence and data science, to conduct innovative researches and to develop advanced methods and technologies in this field. Thanks to its members cooperating with leading national and international institutions such as NASA, Boeing, General Electric and Turkish Airlines, it has a unique theoretical and sectoral experience.

What are the exemplary Artificial Intelligence studies in the world?

Companies such as Google, Amazon, Microsoft, Tesla and Uber continue their work in many areas such as machine learning, automatic navigation and guidance, transportation, logistics, strategic and military planning. In addition to these, some of the most well-known applications are IBM's Deep Blue chess application that beat Kasparov,  IBM Watson, Alpho-Go developed for Go game, Blue Brain Project conducting researches on the human brain, TurboTax finance application, Grammarly and Textio that are text editing applications, Webex that is simulatenous translation video conferencing application, Apple's Siri and Amazon's Alexa as virtual assistants, and self-driving cars. Moreover, start-up and R&D companies have come to the fore in the field of Artificial Intelligence recently. For example, SymphonyRM, Cinnamon and LogiNext are some of the outstanding start-ups in 2019 in data analysis, marketing and logistics.

What are the requirements to graduate?

In order to graduate from the program, students must take 135 credits (239 ECTS), and their gpa must be at least 2.0 in accordance with the Undergraduate Education and Training Regulation of Istanbul Technical University. In addition, based on the University Internship General Principles, there is a total of 40 working days internship requirements for program students.

İTÜ ekosisteminde Yapay Zeka çalışmaları yürüten şirketler hangileridir ?

İTÜNOVA'nın da danışmanlık verdiği Ericsson, Huawei, Turkcell, Vodafone, İş Bankası, Softtech, Yapı Kredi Teknoloji, Akbank, Denizbank, Intertech, Doğuş Teknoloji ve GSI Hukuk gibi bilinen bankacılık, telekom, otomotiv ve hukuk şirketleri bulunmaktadır. Bunun dışında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan ve bilgi teknolojileri üzerine çalışan birçok firma yapay zeka ile ilgili çeşitli projeler geliştirmektedir. Ayrıca İTÜ ekosisteminde yer alan İTÜ TARBİL (Tarım Bilgi Sistemi) ve İTÜ UHUZAM (Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama) gibi merkezler de çalışmalarında aktif olarak yapay zeka tekniklerinden faydalanmaktadır.

What are the contributions of academics to national and international Artificial Intelligence studies in ITU ecosystem?

In the field of Natural Language and Processing, there are many studies being carried out such as Turkish personal assistant applications in smart devices, separation of sentences, automotive support channels dialogue system, targeted emotion analysis in the field of telecom, extraction of information through noisy banking texts, text analysis on banking dialogue systems and legal documents. In education, there are many international projects including artificial intelligence technology studies, including centers such as NEWTON in the UK, and new generation wireless communication, drone communication, artificial intelligence-based 5G systems and autonomous aircraft. There is also a study on how Artificial Intelligence can be teached to the middle and high school students to prepare future generations. In addition, there are many international studies such as a software-based communication project with the University of Northeastern through the United States National Science Foundation.

What are the job opportunities for the program?

Graduated students can continue their academic studies at universities, high-tech institutes, or research centers. Moreover, they will be able to be employed in data analysis, decision support or information technology departments of either national or international organizations operating in different fields such as informatics, finance, banking, healthcare, education services or energy. Because of the rapidly increasing demands in recent years, there are employment opportunities in many positions such as machine learning engineer, business intelligence expert, developer, software architect, data analyst, data warehouse engineer, frontend developer, product manager and so on.

Programı tamamlayan kişilerin yetkinlikleri neler olacak?

Bilgiyi kritik bir bakış açısıyla inceleyerek analiz edebilecek, matematiksel hesaplamalar ile yapay zeka tekniklerini özel bir problem alanına uygulayabileceklerdir. Bunun yanı sıra problemleri soyut olarak değerlendirmeye, analitik ve matematiksel sonuçları bireysel veya gruplar içerisinde görselleştirmeye, sunma ve aktarmaya hazır hale geleceklerdir. Ayrıca tasarlanmış bir sistemde veri güvenilirliğini sağlamak konusunda da yetkinleşeceklerdir.

Programın sunduğu iş imkanları nelerdir ?

Mezunlarımız üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri veya araştırma merkezlerinde akademik çalışmalar sürmeye devam edebilecek ya da bilişim, finans, bankacılık, sağlık, eğitim hizmetleri, savunma sanayi, enerji, telekomünikasyon gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşların bilgi teknolojileri, veri analizi ve karar destek bölümlerinde iş imkanları bulabileceklerdir. Son yıllarda hızla artan talep sayesinde makine öğrenmesi mühendisi, ticaret istihbarat uzmanlığı, geliştirici, yazılım mimarı, veri analisti, veri ambarı mühendisi, önyüz geliştirici, ürün yöneticisi gibi pek çok pozisyonda istihdam olanakları vardır.

What is the quota of the program ?

The program has a quota of 40 people for the 2020-2021 academic year. The program quota is limited to 40 in order to provide the highest quality education in all programs carried out in all departments within the faculty, taking into account the opportunities of the Faculty of Computer and Informatics, classrooms and laboratory infrastructures. It is expected to increase the quota in the following years.

What is the importance of the program in the international arena?

There are active studies in areas such as machine learning and deep learning in collaboration with five universities that are Stanford and Carnegie Mellon Universities from USA, Manchester and Birmingham Universities from UK. ITU Artificial Intelligence and Data Engineering program has been established with the aim of taking place in the international academic ranking with its staff doing academic studies with these universities and joint working disciplines.

What will be the qualifications of the students who complete the program?

They will be able to analyze the data from a critical perspective and apply mathematical models and artificial intelligence techniques to a specific problem. In addition, they will be able to evaluate problems abstractly, visualize and present analytical results. They will also specialize in ensuring data reliability in a designed system.

Which companies are carrying out Artificial Intelligence studies in ITU ecosystem?

ITUNOVA consults many well-known banking, telecom, automotive and law companies such as Ericsson, Huawei, Turkcell, Vodafone, İşbank, Softtech, Yapı Kredi Teknoloji, Akbank, Denizbank, Intertech, Doğuş Teknoloji and GSI Hukuk. In addition, many information technology companies in ITU ARI Teknokent are developing projects using state of art projects artificial intelligence and data science methods. Besides, there are other units in ITU ecosystem such as ITU TARBIL (Agricultural Information and Monitoring System) and ITU UHUZAM (Research Center for Satellite Communications and Remote Sensing) actively using artificial intelligence methods in their projects.

What is in the curriculum of the program?

The curriculum includes courses on basic sciences (physics, chemistry, biology), mathematics, data science, artificial intelligence theory and other courses on computer science such as formal methods or automata. In addition to the compulsory courses, technical elective courses for artificial intelligence and data engineering are included in the curriculum. Some of these courses are practice based.

What is Artificial Intelligence used for?

Artificial Intelligence is oriented on the development and application of computing technologies, inspired by humans learning, reasoning and decision making. It is a developing discipline in order to model physical systems and data in many fields such as energy, defense, education and finance, for extracting knowledge from data, for analyzing, predicting, decision making and planning. For this reason, it has a very flexible usage area with increasing interest on a global scale. At the same time, the need and deficit of data science, data engineer and artificial intelligence engineer have emerged in many sectors in our country.

What is the relationship between Artificial Intelligence and Data Engineering ?

Artificial Intelligence and Data Engineering are two disciplines that feed on each other. Today, a great amount of data is collected and analyzed in areas such as transportation, entertainment, home and service robots, education, security, finance, trade and health, for developing artificial intelligence systems that is involved in daily life. Artificial Intelligence techniques are used to analyze the data, while artificial intelligence technologies are developed based on analysis results. For example, in some personal applications on smart devices, the text-based data are processed to analyze the user's word selections and spelling errors are detected. These errors are corrected based on the analyzed user inputs using Natural Language Processing techniques, one of the sub-branches of artificial intelligence.In this way, the user is provided with a personalized experience.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği programının amacı nedir ?

Program, yeni yapay zeka ve veri bilimi algoritmalarının geliştirileceği güçlü bir ekosistem sağlamayı ve araştırma altyapı olanaklarını geliştirmeyi amaçlar. Toplumun, ülke kurumlarının ve endüstriyel sektörün ihtiyaçlarına yönelik ileri yapay zeka ve veri mühendisliği tekniklerine dayalı çözümler ve ürünler ortaya koyabilecek mezunlar yetiştirerek endüstriyel kuruluşları ve akademik kurumları beslemeyi hedefler. Kapsamlı müfredatımız ile hızla gelişen Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği teknolojilerini takip edebilecek bilimsel ve teknolojik bilgi birikimine sahip uluslararası düzeyde tanınırlığı olan Yapay Zeka ve Veri Mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda endüstriyel Ar-Ge çalışmalarının global rekabet gücünün artırılması da öngörülmektedir.

What is the aim of Artificial Intelligence and Data Engineering program?

The program aims to provide a strong ecosystem where new artificial intelligence and data science algorithms will be developed and to improve research infrastructure facilities. It aims to support industrial institutions and academic institutions by graduating students who can produce solutions and products based on advanced artificial intelligence and data engineering techniques for the needs of society, country institutions and industrial sector. With our comprehensive curriculum, it is aimed to train Artificial Intelligence and Data Engineers who will have scientific and technological background to follow rapidly developing technologies in international level. It is also envisaged to increase the global competitiveness of industrial R&D studies.

Programın uluslararası alandaki konumu nedir ?

ABD’de Stanford ve Carnegie Mellon, İngiltere’de ise Manchester ve Birmingham dahil olmak üzere beş üniversitenin iş birliği ile makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi alanlarda aktif çalışmalar bulunmaktadır. MIT’nin bu alana özgü bir kurs programı bulunmaktadır. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği programı, bu üniversitelerle akademik çalışmalar yapan kadrosu ve ortak çalışma disiplinleri ile uluslararası akademik sıralamada yer alma hedefiyle kurulmuştur.

What is Data Engineering ?

Data engineering is an interdisciplinary engineering branch that selects, collects, stores, processes and presents the data to the required locations. The main tasks of data engineers in a system are to develop, install, test and maintain databases and data processing systems for big data. From human history until 2003, up to 5 Exabytes of data were produced all over the world. Nowadays, so much data is produced in just two days, and this amount is increasing day by day. For this reason, data mining and data communication are gaining importance day by day.

Yapay Zeka ne için kullanılır ?

Yapay Zeka insanların öğrenme, akıl yürütme ve karar verme biçimlerinden ilham alarak hesaplama teknolojilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yöneliktir. Fiziksel sistemlerin ve verinin modellenmesinde, veriden anlam çıkarımında, tahmin ve analiz yöntemleri ile hem toplumun günlük hayatında yer tutan birçok uygulamada hem de iş ve operasyon süreçlerinde, enerji, savunma, eğitim, finans gibi birçok sektörde stratejik karar verme ve planlama aşamalarında yer almaya başlayan aktif ve dinamik bir alandır. Bu nedenle, küresel ölçekte artan ilgiyle çok esnek bir kullanım alanına sahiptir. Aynı zamanda, ülkemizde birçok sektörde veri bilimi, veri mühendisi ve yapay zeka mühendisi ihtiyacı ve açığı ortaya çıkmıştır.

İdare Amiri

Mesai saatleri içerisinde ise İdare Amirine haber verilmeli. Ayrıca tüm binada kesinti olmuş ise 186 elektrik arıza birimi aranmalıdır. Mesai saatler dışında ise en yakın Güvenlik çalışanına haber verilmelidir.

Veri Mühendisliği nedir ?

Veri mühendisliği; veriyi seçen, toplayan, depolayan, işleyen ve gerekli yerlere sunan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Veri mühendislerinin bir sistemdeki temel görevleri büyük boyutlu veriler (big data) için veritabanları ve veri işleme sistemleri geliştirmek, kurmak, test etmek ve bunların devamlılığını sağlamaktır. İnsanlık tarihinden itibaren 2003 yılına kadar tüm dünyada 5  Exabyte kadar veri üretilmişken, günümüzde bir o kadar veri sadece iki günde üretilmektedir, ve bu miktar her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle veri madenciliği ve veri haberleşmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

BIL Dersleri

BIL dersleri için Merkezi Derslikte  bulunan koordinatörlüğe başvurmanız gerekmektedir.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024