VERI MÜHENDISLIĞI NEDIR ?

Veri mühendisliği; veriyi seçen, toplayan, depolayan, işleyen ve gerekli yerlere sunan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Veri mühendislerinin bir sistemdeki temel görevleri büyük boyutlu veriler (big data) için veritabanları ve veri işleme sistemleri geliştirmek, kurmak, test etmek ve bunların devamlılığını sağlamaktır. İnsanlık tarihinden itibaren 2003 yılına kadar tüm dünyada 5  Exabyte kadar veri üretilmişken, günümüzde bir o kadar veri sadece iki günde üretilmektedir, ve bu miktar her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle veri madenciliği ve veri haberleşmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024