PROGRAMı TAMAMLAYAN KIŞILERIN YETKINLIKLERI NELER OLACAK?

Bilgiyi kritik bir bakış açısıyla inceleyerek analiz edebilecek, matematiksel hesaplamalar ile yapay zeka tekniklerini özel bir problem alanına uygulayabileceklerdir. Bunun yanı sıra problemleri soyut olarak değerlendirmeye, analitik ve matematiksel sonuçları bireysel veya gruplar içerisinde görselleştirmeye, sunma ve aktarmaya hazır hale geleceklerdir. Ayrıca tasarlanmış bir sistemde veri güvenilirliğini sağlamak konusunda da yetkinleşeceklerdir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024