YAPAY ZEKANıN EKONOMIYE ETKISI NEDIR?

Yapay Zeka’nın önümüzdeki yıllarda verimliliği artırıp iş gereksinimlerini değiştirerek global sektörlerin ve ekonominin görünüşünü değiştirmesi beklenmektedir. Örneğin 2030 yılına kadar 400 ile 800 milyon arası işin değişmesi, yaklaşık 375 milyon kişinin ise iş kategorilerini değiştirmesi gerekliliği ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, yapılan çalışmaların iş gücü tasarrufu sağlaması ve istihdama yaklaşık %10 oranında katkı sağlaması beklenmektedir.

Alt dallarının farklı şirketlerde çeşitli seviyelerde kullanılması sonucunda 2030 yılına kadar dünya ekonomisine %16 gibi çok büyük bir oranda katkı yapması öngörülmektedir. Bu da yıllık %1,2 oranında bir artışa karşılık gelmektedir. Çin’in 2030 yılına koyduğu hedefte teknolojinin gelişmesinden elde edeceği kazancın 147,8 milyar doları geçeceği belirtilmektedir. ABD’de ise ülke ekonomisine katkısının 2023 itibariyle 14 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu örneklerdeki gibi gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde %20-25’lik bir artış beklenirken, gelişmekte olan ülkelerde %5-15 arasında bir oranın yakalanacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise kısa vadede mevcut kapasitenin ürünlere dönüşmesi, teknoloji alanında gerçekleşen yüksek teknolojili ürünlerin ithalatından üretimine geçilmesi ve bu sayede ekonomik kalkınmanın hedeflenmesi söz konusudur. İTÜNOVA ile son beş yılda yapılan projelerin 10 milyon TL’nin üzerinde olması bu hedefin somut bir örneğini teşkil eder.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024