Sıkça Sorulan Sorular

Aranan: [YZV] Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

40 sonuç aşağıda listelenmiştir,

Aradığınız Sorunun Cevabı Yok Mu? Sorunuzu İletmek İçin Yardım Bileti Oluşturun

Programdan mezun olmak için neler gereklidir ?

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin ders planındaki 135 kredilik (239 AKTS) dersleri alarak ortalamalarının en az İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca 2.0 olması gerekmektedir. Ayrıca, Üniversite Staj Genel Esaslarına bağlı olarak program öğrencileri için toplam 40 çalışma günü staj zorunluluğu vardır.

Programın kontenjanı nedir ?

Programın 2020-2021 eğitim yılı için 40 kişilik kontenjanı bulunuyor. Program kontenjanı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi olanakları, derslik ve laboratuvar alt yapıları göz önünde bulundurularak fakülte bünyesinde tüm bölümlerde yürütülen bütün programlarda en üst kalitede eğitim vermek amacıyla 40 olarak sınırlandırılmıştır. Kontenjanın gelecek yıllarda artması beklenmektedir.

Programın öğrencilerine eğitim ve iş hayatlarında avantaj elde etmek için sunduğu olanaklar nelerdir ?

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi ve İTÜ ARI Teknokent ile yakın bir iş birliği içerisinde olacaktır. İTÜ ÇEKİRDEK, İTÜ MAGNET, INNOGATE ve İTÜNOVA TTO bileşenlerinden oluşan ekosistemiyle İTÜ ARI Teknokent, 2017 yılında toplam 1 milyar dolar ciroya ulaşan 290'dan fazla Ar-Ge firması ve 7000’den fazla personeliyle yılda 600’ün üzerinde proje geliştirmiştir. Bu ekosistem şirketlerde staj, yarı/tam zamanlı iş imkanları, düzenlenen seminer, eğitim ve konferanslar, girişimcilik, şirket kurma, teknoloji geliştirme  faaliyetleri, proje iş birliği gibi pek çok olanak sunarak öğrencilerin hem eğitimleri süresince hem de sonrasında bir adım önde olmasını sağlamaktadır. Türkiye devlet üniversiteleri arasında bir ilk niteliği taşıyan Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, yapay zeka ve veri biliminde bilgi kapasitesi oluşturmak, bu alanda ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştirmek hedefleriyle 2018’de kurulmuştur. NASA, Boeing, General Electric ve Türk Hava Yolları gibi öncü ulusal ve uluslararası kurumlarla ortaklaşa çalışmalarda bulunmuş üyeleri sayesinde eşsiz bir kuramsal ve sektörel deneyime sahiptir.

Yapay Zeka hangi disiplinlerle ilişkilidir ?

Yapay Zeka, çok sayıda disiplini bir araya getiren ve bu disiplinleri birbirine bağlayan bir alandır. Yapay zekanın işlevsel olabilmesi iki temel öğrenme biçimi gerekir; bunlardan biri sembolik öğrenme, diğeri ise makine öğrenmesidir. Sembolik öğrenme görsel veriyi işleme ve robotik ile ilişkilidir. Makine öğrenmesi, veri analizine dayalı model tanıma olarak anlaşılabilir. İstatiksel öğrenme ve derin öğrenme ile doğrudan ilişkilidir. İstatiksel öğrenme olarak doğal dil işleme ve konuşmanın tanınması karşımıza çıkar. Derin öğrenme ise insan beynindeki nöral ağların anlaşılarak benzer bir öğrenme sisteminin oluşturulmasıdır. Bu alan, görsel veri analizi ve veri çıktılarının makine tarafından hatırlanmasını kapsar. Çevreyi ve problemi anlayabilen ve duruma göre akıllı hareket edebilen bir yapay zeka sistemi yaratmak için matematik, veri bilimi ve mühendisliği, istatistik, hesaplama kuramı, veri güvenliği konularının da bilinmesi gerekmektedir. Yapay Zeka’nın disiplinler arası uygulama alanları Sağlık ve Tıp, Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik, Hesaplamalı Kimya ve Fizik, İşletme, Endüstri, Enerji, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Makina, İmalat, Uçak-Uzay, Atmosfer ve Yer Bilimleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği disiplini tüm bu disiplinler arasında bir köprü görevi gören önemli bir yere sahiptir.

İTÜ ekosisteminde akademisyenlerin ulusal ve uluslararası Yapay Zeka çalışmalarına katkıları nelerdir ?

Doğal Dil İşleme alanında akıllı telefon ve tabletler üzerinde Türkçe kişisel asistan uygulamaları, cümlelerin ayrıştırılması, otomotiv destek kanalları diyalog sistemi, telekom alanında hedefe dayalı duygu analizi, gürültülü bankacılık metinleri üzerinden bilgi çıkarımı, bankacılık diyalog sistemleri ve hukuksal dokümanlar üzerinde metin analizi gibi pek çok çalışma yürütülmektedir. Eğitimde yapay zeka teknolojisi çalışmaları ile aralarında İngiltere’deki NEWTON gibi merkezlerin de bulunduğu birçok uluslararası projeler, yeni nesil kablosuz haberleşme, drone haberleşmesi, yapay zeka tabanlı 5G sistemleri ve otonom hava araçları alanlarında da çalışmalar bulunmaktadır. Aynı zamanda gelecek nesilleri hazırlamak için Yapay Zeka’nın ortaokul ve lise öğrencilerine nasıl aktarılabileceğini dair bir çalışma da mevcuttur. Özel sektörde medikal uygulamalar ve kalite kontrol çalışmaları devam etmektedir. Bunlara ek olarak Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) üzerinden Northeastern Üniversitesi ile yazılım tabanlı haberleşme projesi gibi çok sayıda alanla ilgili uluslararası çalışma bulunmaktadır.

Yapay Zekanın önemi nedir ?

Yapay Zeka, 21. yüzyılda toplum, teknoloji, bilim, iş ve daha birçok alanda köklü değişimlere yol açıyor. Yapılan tahminler bu teknolojinin 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15.7 trilyon dolar katkı yaparak küresel gayri safi yurtiçi hasılayı %14 artıracağı ve küresel istihdamın %30’unun yerine geçeceği yönünde. Son zamanlarda toplanan verilerin hacmindeki yüksek artış, bu verilerin yorumlanması ihtiyacı,  internet ve dijital platformların toplumların günlük hayat akışında önemli ve hatta başlıca platformlar haline gelmesi, ve otonom sistemlerin akıllı algoritmalarla evrilmeye başlaması yapay zekayı günümüzün ve geleceğin en önemli yüksek teknoloji alanlarından biri haline getirdi. Ayrıca yapay zekanın toplum için hayati önem taşıyan sağlık, enerji, finans ve tarım gibi sektörlerde kritik bir rol oynaması bu alanın önemini vurgulamaktadır.

Programın öğretim dili nedir ?

Programın eğitimin dili İngilizcedir. Yabancı dil yeterlilik koşulunu (TOEFL, IBT=79) sağlamayan öğrenciler için programa ek olarak hazırlık eğitimi verilecektir.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği alanında çalışmalarını sürdüren kimler bulunmaktadır ?

Doğal Dil İşleme alanında uzmanlaşan ve ABD'ye ilk lisanslamayı yapan programın kurucu üyesi Doç. Dr. Gülşen Eryiğit; özel sektörde Siemens, Aygaz, Migros ve Farplas gibi alanında yetkin şirketlerde yapay zeka ve akıllı algoritmalar ile analiz geliştirme, derin öğrenme ile alanın teoriden pratiğe dönüştürülmesi çalışmaları yapan Prof. Dr. Gözde Ünal; Scholar listesinde altıncı olmuş dedektör elektroniği alanında önde gelen çalışmalar yapan Fizik Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Altan Çakır ve dünyada ilk kez yeni nesil Wi-Fi ağlar için aynı anda kablosuz enerji ve veri transferi çalışmaları yapan ve Türkiye’de ilk kez kurulmuş olan İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürü Doç. Dr. Berk Canberk gibi birçok önemli isim çalışmalarını sürdürmektedir.

Programın müfredatında neler bulunmaktadır ?

Program müfredatında temel bilimlere dair dersler (fizik, kimya, biyoloji), matematik, veri bilimi, yapay zeka teorisi ve bilgisayar bilimine dair diğer dersler (biçimsel diller ve otomatlar gibi) bulunmaktadır. Zorunlu derslere ek olarak yapay zeka ve veri mühendisliğine yönelik teknik seçmeli dersler müfredatta yer almaktadır. Bu derslerin bazıları uygulamalıdır.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği arasındaki ilişki nedir?

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği birbirinden beslenen iki disiplindir. Günümüzde ulaşım, eğlence, ev ve hizmet robotları, eğitim, güvenlik, finans, ticaret ve sağlık gibi alanlarda büyük ölçüde veri toplanarak analiz edilmekte ve bu veriler kullanılarak günlük yaşamlarımıza giren yapay zeka sistemleri geliştirilmektedir. Verinin analiz edilmesinde Yapay Zeka teknikleri kullanıldığı gibi analiz sonuçları ile Yapay Zeka teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanır. Örneğin, akıllı cihazlarda yer alan bazı kişisel uygulamalarda metin tabanlı verilerin işlenerek kullanıcının kelime seçimleri analiz edilir ve yazım hataları tespit edilir. Yapay zekanın alt dallarından biri olan Doğal Dil İşleme teknikleri ile kullanıcının analiz edilmiş girdilerine dayanarak bu hatalar düzeltilir. Bu sayede kullanıcıya kişiye özel bir deneyim sunulur.

İTÜ’nün Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği alandaki konumu nedir ?

2018 Ocak ayında açıklanan QS Alan Bazlı Dünya üniversite sıralamalarında, Bilgisayar Bilişim Fakültesi dahil 11 fakültesi ile İTÜ, Türkiye’den en yüksek başarıyı gösteren üniversite olmuştur.  Web of Science verilerine göre ise İTÜ son beş senede yapay zeka alanındaki bilimsel çıktılarına aldığı toplamda 926 atıfla Türkiye üniversiteleri içinde birinci sırada yer almaktadır. İTÜ ve Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi alanında Türkiye’de ilklere imza atan birçok akademisyeni bulundurmaktadır. Ayrıca Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi diğer fakülte ve enstitülerle birlikte otonom araçlar, insansız hava araçlarında optimizasyon ve modelleme, uydu görüntü ve verilerinin derin sinir ağlarına dayalı analizi, oyun tasarımı, tarımın dijitalleştirilmesi (İTÜ-TARBİL), orman bilgi sistemi (ORBİS) gibi çalışmalar yürütmektedir.

Yapay Zekanın alt disiplinleri nelerdir ?

Doğal Dil İşleme, Bilgisayarla ile Görü, Robotik, Öneri Sistemleri, Büyük Veri Analitiği, Veri Haberleşme Ağları, Pekiştirmeli Öğrenme,  Algoritmalar ve Hesap Kuramı, Oyun Teknolojileri ve Biyoinformatik yapay zekanın bazı alt disiplinlerini oluşturmaktadır.

Dünyada bilinen Yapay Zeka çalışmaları nelerdir?

Google, Amazon, Microsoft, Tesla ve Uber gibi şirketler makine öğrenmesi, otomatik navigasyon ve yönlendirme, nakliyat, lojistik, stratejik ve askeri planlama gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Bunların yanı sıra IBM’nin Kasparov’u yenen satranç uygulaması Deep Blue, Go oyunu için geliştirilen Alpho-Go uygulaması, insan beyni üzerine araştırmalar yapan Blue Brain Projesi, IBM’nin farklı sektörlerde hizmet veren IBM Watson yapay zeka uygulaması, finans uygulaması TurboTax, metin düzenleme uygulaması Grammarly ve Textio, simultane çevirili video konferans uygulaması Webex, iOS kişisel asistanı Siri, Amazon kişisel asistanı Alexa, sürücüsüz araçlar, en bilinen uygulamalardan bazılarıdır. Son zamanlarda Yapay Zeka alanında start-up ve Ar-Ge firmaları da ön plana çıkmaya başlamıştır. Örneğin SymphonyRM, Cinnamon ve LogiNext  veri analizi, pazarlama, lojistik alanlarında 2019 yılında öne çıkan start-up'lardan bazılarıdır.

Yapay Zekanın ekonomiye etkisi nedir?

Yapay Zeka’nın önümüzdeki yıllarda verimliliği artırıp iş gereksinimlerini değiştirerek global sektörlerin ve ekonominin görünüşünü değiştirmesi beklenmektedir. Örneğin 2030 yılına kadar 400 ile 800 milyon arası işin değişmesi, yaklaşık 375 milyon kişinin ise iş kategorilerini değiştirmesi gerekliliği ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, yapılan çalışmaların iş gücü tasarrufu sağlaması ve istihdama yaklaşık %10 oranında katkı sağlaması beklenmektedir. Alt dallarının farklı şirketlerde çeşitli seviyelerde kullanılması sonucunda 2030 yılına kadar dünya ekonomisine %16 gibi çok büyük bir oranda katkı yapması öngörülmektedir. Bu da yıllık %1,2 oranında bir artışa karşılık gelmektedir. Çin’in 2030 yılına koyduğu hedefte teknolojinin gelişmesinden elde edeceği kazancın 147,8 milyar doları geçeceği belirtilmektedir. ABD’de ise ülke ekonomisine katkısının 2023 itibariyle 14 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu örneklerdeki gibi gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde %20-25’lik bir artış beklenirken, gelişmekte olan ülkelerde %5-15 arasında bir oranın yakalanacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise kısa vadede mevcut kapasitenin ürünlere dönüşmesi, teknoloji alanında gerçekleşen yüksek teknolojili ürünlerin ithalatından üretimine geçilmesi ve bu sayede ekonomik kalkınmanın hedeflenmesi söz konusudur. İTÜNOVA ile son beş yılda yapılan projelerin 10 milyon TL’nin üzerinde olması bu hedefin somut bir örneğini teşkil eder.

İTÜ ekosisteminde Yapay Zeka çalışmaları yürüten şirketler hangileridir ?

İTÜNOVA'nın da danışmanlık verdiği Ericsson, Huawei, Turkcell, Vodafone, İş Bankası, Softtech, Yapı Kredi Teknoloji, Akbank, Denizbank, Intertech, Doğuş Teknoloji ve GSI Hukuk gibi bilinen bankacılık, telekom, otomotiv ve hukuk şirketleri bulunmaktadır. Bunun dışında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bulunan ve bilgi teknolojileri üzerine çalışan birçok firma yapay zeka ile ilgili çeşitli projeler geliştirmektedir. Ayrıca İTÜ ekosisteminde yer alan İTÜ TARBİL (Tarım Bilgi Sistemi) ve İTÜ UHUZAM (Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama) gibi merkezler de çalışmalarında aktif olarak yapay zeka tekniklerinden faydalanmaktadır.

Programın uluslararası alandaki konumu nedir ?

ABD’de Stanford ve Carnegie Mellon, İngiltere’de ise Manchester ve Birmingham dahil olmak üzere beş üniversitenin iş birliği ile makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi alanlarda aktif çalışmalar bulunmaktadır. MIT’nin bu alana özgü bir kurs programı bulunmaktadır. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği programı, bu üniversitelerle akademik çalışmalar yapan kadrosu ve ortak çalışma disiplinleri ile uluslararası akademik sıralamada yer alma hedefiyle kurulmuştur.

Who are working in the field of Artificial Intelligence and Data Engineering?

Assoc. Prof. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit who is co-founder of Department of Artificial and Data Engineering works on Natural Language Processing. Prof. Dr. Gözde Ünal who cooperates with competent companies in their fields such as Siemens, Aygaz, Migros and Farplas works on deep learning. Assoc. Prof. Dr. Altan Çakır from the Department of Physics Engineering, who is a prominent researcher in the field of detector electronics, works on big data and statistical learning. Assoc. Prof. Dr. Berk Canberk who is also the director of ITU Artificial Intelligence and Data Science Application and Research Center conducts wireless energy and data transfer studies for the first time in the world for new generation Wi-Fi networks.

What are the competencies of ITU in Artificial Intelligence and Data Engineering?

Together with the Faculty of Computer and Informatics Engineering, eleven faculties of ITU has been selected as the most successful university by QS in the area based world university rankings. In addition, for the last five years, ITU ranked first among the universities in Turkey with a total of 936 references to publications in the field of artificial intelligence according to Web of Science database. There are many academicians in ITU as well as in Faculty of Computer and Informatics Engineering who have broken new grounds in their field in national area. In addition, Faculty of Computer and Informatics Engineering cooperates with other academic units in different projects such as optimization and modeling of unmanned aerial vehicles, analysis of satellite images and other data based on deep neural networks, game design, digitization of agriculture (ITU-TARBIL) and forest information system (ORBIS).

Programın sunduğu iş imkanları nelerdir ?

Mezunlarımız üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri veya araştırma merkezlerinde akademik çalışmalar sürmeye devam edebilecek ya da bilişim, finans, bankacılık, sağlık, eğitim hizmetleri, savunma sanayi, enerji, telekomünikasyon gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşların bilgi teknolojileri, veri analizi ve karar destek bölümlerinde iş imkanları bulabileceklerdir. Son yıllarda hızla artan talep sayesinde makine öğrenmesi mühendisi, ticaret istihbarat uzmanlığı, geliştirici, yazılım mimarı, veri analisti, veri ambarı mühendisi, önyüz geliştirici, ürün yöneticisi gibi pek çok pozisyonda istihdam olanakları vardır.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği programının amacı nedir ?

Program, yeni yapay zeka ve veri bilimi algoritmalarının geliştirileceği güçlü bir ekosistem sağlamayı ve araştırma altyapı olanaklarını geliştirmeyi amaçlar. Toplumun, ülke kurumlarının ve endüstriyel sektörün ihtiyaçlarına yönelik ileri yapay zeka ve veri mühendisliği tekniklerine dayalı çözümler ve ürünler ortaya koyabilecek mezunlar yetiştirerek endüstriyel kuruluşları ve akademik kurumları beslemeyi hedefler. Kapsamlı müfredatımız ile hızla gelişen Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği teknolojilerini takip edebilecek bilimsel ve teknolojik bilgi birikimine sahip uluslararası düzeyde tanınırlığı olan Yapay Zeka ve Veri Mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda endüstriyel Ar-Ge çalışmalarının global rekabet gücünün artırılması da öngörülmektedir.

What is the language of instruction of the program ?

English is the language of instruction. There will be language training before the program for students who do not meet the language proficiency requirements (TOEFL, IBT = 79).

What is the importance of Artificial Intelligence ?

Artificial Intelligence causes radical changes in society, technology, science, business and many more areas in the 21st century. The estimates are that this technology will contribute $15.7 trillion to the global economy by 2030, and that global gross domestic product will increase by 14% and replace 30% of global employment. The high increase in the volume of data collected recently, the need to interpret this data, the fact that internet and digital platforms have become important and even major platforms in the daily life flow of societies, and autonomous systems starting to evolve with intelligent algorithms have made artificial intelligence one of the most important high-techs areas of today and the future. In addition, the fact that artificial intelligence had a critical a role in sectors such as health, energy, finance and agriculture, which are vital for society, emphasizes the importance of this field.

Veri Mühendisliği nedir ?

Veri mühendisliği; veriyi seçen, toplayan, depolayan, işleyen ve gerekli yerlere sunan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Veri mühendislerinin bir sistemdeki temel görevleri büyük boyutlu veriler (big data) için veritabanları ve veri işleme sistemleri geliştirmek, kurmak, test etmek ve bunların devamlılığını sağlamaktır. İnsanlık tarihinden itibaren 2003 yılına kadar tüm dünyada 5  Exabyte kadar veri üretilmişken, günümüzde bir o kadar veri sadece iki günde üretilmektedir, ve bu miktar her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle veri madenciliği ve veri haberleşmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

What are the sub-disciplines of Artificial Intelligence ?

Natural Language Processing, Computer Vision, Robotics, Recommendetion Systems, Big Data Analytics, Data Communication Networks, Reinforcement Learning, Algorithms and Theory of Computation, Game Technologies and Bioinformatics are some sub-disciplines of artificial intelligence.

Programı tamamlayan kişilerin yetkinlikleri neler olacak?

Bilgiyi kritik bir bakış açısıyla inceleyerek analiz edebilecek, matematiksel hesaplamalar ile yapay zeka tekniklerini özel bir problem alanına uygulayabileceklerdir. Bunun yanı sıra problemleri soyut olarak değerlendirmeye, analitik ve matematiksel sonuçları bireysel veya gruplar içerisinde görselleştirmeye, sunma ve aktarmaya hazır hale geleceklerdir. Ayrıca tasarlanmış bir sistemde veri güvenilirliğini sağlamak konusunda da yetkinleşeceklerdir.

Yapay Zeka ne için kullanılır ?

Yapay Zeka insanların öğrenme, akıl yürütme ve karar verme biçimlerinden ilham alarak hesaplama teknolojilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yöneliktir. Fiziksel sistemlerin ve verinin modellenmesinde, veriden anlam çıkarımında, tahmin ve analiz yöntemleri ile hem toplumun günlük hayatında yer tutan birçok uygulamada hem de iş ve operasyon süreçlerinde, enerji, savunma, eğitim, finans gibi birçok sektörde stratejik karar verme ve planlama aşamalarında yer almaya başlayan aktif ve dinamik bir alandır. Bu nedenle, küresel ölçekte artan ilgiyle çok esnek bir kullanım alanına sahiptir. Aynı zamanda, ülkemizde birçok sektörde veri bilimi, veri mühendisi ve yapay zeka mühendisi ihtiyacı ve açığı ortaya çıkmıştır.

What are the opportunities that the program offers to its students to gain an advantage in education and business life?

Department of Artificial Intelligence and Data Engineering will be close in coorpoeration with ITU Artificial Intelligence and Data Science Application and Research Center and ITU ARI Teknokent. With its ecosystem consisting of ITU CEKIRDER, ITU MAGNET, INNOGATE, and ITUNOVA TTO, ITU ARI Teknokent  containing more than 290 R&D companies having more than 7000 personnel has developed more than 600 projects in a year  reaching a total turnover of 1 billion dollars. This ecosystem enables students to be one step ahead both during and after their education by offering many opportunities such as internship, part/full time job opportunities, seminars, trainings and conferences, entrepreneurship, company establishment, technology development activities and project cooperation. Artificial Intelligence and Data Science Application and Research Center was established in 2018 in order to build information capacity in artificial intelligence and data science, to conduct innovative researches and to develop advanced methods and technologies in this field. Thanks to its members cooperating with leading national and international institutions such as NASA, Boeing, General Electric and Turkish Airlines, it has a unique theoretical and sectoral experience.

What are the contributions of academics to national and international Artificial Intelligence studies in ITU ecosystem?

In the field of Natural Language and Processing, there are many studies being carried out such as Turkish personal assistant applications in smart devices, separation of sentences, automotive support channels dialogue system, targeted emotion analysis in the field of telecom, extraction of information through noisy banking texts, text analysis on banking dialogue systems and legal documents. In education, there are many international projects including artificial intelligence technology studies, including centers such as NEWTON in the UK, and new generation wireless communication, drone communication, artificial intelligence-based 5G systems and autonomous aircraft. There is also a study on how Artificial Intelligence can be teached to the middle and high school students to prepare future generations. In addition, there are many international studies such as a software-based communication project with the University of Northeastern through the United States National Science Foundation.

What are the job opportunities for the program?

Graduated students can continue their academic studies at universities, high-tech institutes, or research centers. Moreover, they will be able to be employed in data analysis, decision support or information technology departments of either national or international organizations operating in different fields such as informatics, finance, banking, healthcare, education services or energy. Because of the rapidly increasing demands in recent years, there are employment opportunities in many positions such as machine learning engineer, business intelligence expert, developer, software architect, data analyst, data warehouse engineer, frontend developer, product manager and so on.

What is the importance of the program in the international arena?

There are active studies in areas such as machine learning and deep learning in collaboration with five universities that are Stanford and Carnegie Mellon Universities from USA, Manchester and Birmingham Universities from UK. ITU Artificial Intelligence and Data Engineering program has been established with the aim of taking place in the international academic ranking with its staff doing academic studies with these universities and joint working disciplines.

What are the requirements to graduate?

In order to graduate from the program, students must take 135 credits (239 ECTS), and their gpa must be at least 2.0 in accordance with the Undergraduate Education and Training Regulation of Istanbul Technical University. In addition, based on the University Internship General Principles, there is a total of 40 working days internship requirements for program students.

Which companies are carrying out Artificial Intelligence studies in ITU ecosystem?

ITUNOVA consults many well-known banking, telecom, automotive and law companies such as Ericsson, Huawei, Turkcell, Vodafone, İşbank, Softtech, Yapı Kredi Teknoloji, Akbank, Denizbank, Intertech, Doğuş Teknoloji and GSI Hukuk. In addition, many information technology companies in ITU ARI Teknokent are developing projects using state of art projects artificial intelligence and data science methods. Besides, there are other units in ITU ecosystem such as ITU TARBIL (Agricultural Information and Monitoring System) and ITU UHUZAM (Research Center for Satellite Communications and Remote Sensing) actively using artificial intelligence methods in their projects.

What are the exemplary Artificial Intelligence studies in the world?

Companies such as Google, Amazon, Microsoft, Tesla and Uber continue their work in many areas such as machine learning, automatic navigation and guidance, transportation, logistics, strategic and military planning. In addition to these, some of the most well-known applications are IBM's Deep Blue chess application that beat Kasparov,  IBM Watson, Alpho-Go developed for Go game, Blue Brain Project conducting researches on the human brain, TurboTax finance application, Grammarly and Textio that are text editing applications, Webex that is simulatenous translation video conferencing application, Apple's Siri and Amazon's Alexa as virtual assistants, and self-driving cars. Moreover, start-up and R&D companies have come to the fore in the field of Artificial Intelligence recently. For example, SymphonyRM, Cinnamon and LogiNext are some of the outstanding start-ups in 2019 in data analysis, marketing and logistics.

What is Artificial Intelligence used for?

Artificial Intelligence is oriented on the development and application of computing technologies, inspired by humans learning, reasoning and decision making. It is a developing discipline in order to model physical systems and data in many fields such as energy, defense, education and finance, for extracting knowledge from data, for analyzing, predicting, decision making and planning. For this reason, it has a very flexible usage area with increasing interest on a global scale. At the same time, the need and deficit of data science, data engineer and artificial intelligence engineer have emerged in many sectors in our country.

What is the quota of the program ?

The program has a quota of 40 people for the 2020-2021 academic year. The program quota is limited to 40 in order to provide the highest quality education in all programs carried out in all departments within the faculty, taking into account the opportunities of the Faculty of Computer and Informatics, classrooms and laboratory infrastructures. It is expected to increase the quota in the following years.

What is the aim of Artificial Intelligence and Data Engineering program?

The program aims to provide a strong ecosystem where new artificial intelligence and data science algorithms will be developed and to improve research infrastructure facilities. It aims to support industrial institutions and academic institutions by graduating students who can produce solutions and products based on advanced artificial intelligence and data engineering techniques for the needs of society, country institutions and industrial sector. With our comprehensive curriculum, it is aimed to train Artificial Intelligence and Data Engineers who will have scientific and technological background to follow rapidly developing technologies in international level. It is also envisaged to increase the global competitiveness of industrial R&D studies.

What will be the qualifications of the students who complete the program?

They will be able to analyze the data from a critical perspective and apply mathematical models and artificial intelligence techniques to a specific problem. In addition, they will be able to evaluate problems abstractly, visualize and present analytical results. They will also specialize in ensuring data reliability in a designed system.

What is Data Engineering ?

Data engineering is an interdisciplinary engineering branch that selects, collects, stores, processes and presents the data to the required locations. The main tasks of data engineers in a system are to develop, install, test and maintain databases and data processing systems for big data. From human history until 2003, up to 5 Exabytes of data were produced all over the world. Nowadays, so much data is produced in just two days, and this amount is increasing day by day. For this reason, data mining and data communication are gaining importance day by day.

What is the relationship between Artificial Intelligence and Data Engineering ?

Artificial Intelligence and Data Engineering are two disciplines that feed on each other. Today, a great amount of data is collected and analyzed in areas such as transportation, entertainment, home and service robots, education, security, finance, trade and health, for developing artificial intelligence systems that is involved in daily life. Artificial Intelligence techniques are used to analyze the data, while artificial intelligence technologies are developed based on analysis results. For example, in some personal applications on smart devices, the text-based data are processed to analyze the user's word selections and spelling errors are detected. These errors are corrected based on the analyzed user inputs using Natural Language Processing techniques, one of the sub-branches of artificial intelligence.In this way, the user is provided with a personalized experience.

What is in the curriculum of the program?

The curriculum includes courses on basic sciences (physics, chemistry, biology), mathematics, data science, artificial intelligence theory and other courses on computer science such as formal methods or automata. In addition to the compulsory courses, technical elective courses for artificial intelligence and data engineering are included in the curriculum. Some of these courses are practice based.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2021