DANIŞMAN ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Danışman atamaları Lisans ve Lisansüstü öğrenciler için iki ayrı şekilde yapılır; a-)Lisans öğrencileri için Danışman, Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.   b-)Lisansüstü öğrenciler için Fen Bilimler Enstitüsü (FBE) web sayfasından edinilen Danışman Bildirim Formu öğrenci tarafından doldurularak ilgili program koordinatörüne teslim edilir.

YAZ OKULUNDA TALEP EDİLEN HER DERS AÇILIR MI?

Yaz okulu döneminde açılacak dersler, şubeleri ve bu şubelerin kontenjanları, dersin ait olduğu bölüm kontrolünde planlanır. Tüm derslerin açılması şartı yoktur. Özellikle zorunlu dersler olmak üzere öğrencilerin talep ettikleri derslerin açılması yönünde bölüm öğretim üyelerinin çalışma ve programlarının uygun olması koşulu ile planlama yapılır. Bölümler tarafından hazırlanan ders listeleri, fakülte yönetim kurullarınca değerlendirilir ve uygun bulunan dersler gerekli planlamanın yapılması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

DERS KONTENJAN ARTIRIMI İÇİN NE YAPMALIYIM?

Almak isteğiniz dersin Kontenjan artımı ile ilgili yazacağınız talep dilekçenizi, ilgili dersi açan Bölüm Başkanlığına e posta veya yardım bileti ile ulaştırmanız gerekmektedir.

MAZERET SINAVI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Gerekli bilgilerin tamamına www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 24.maddesi ve Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’ndan ulaşabailirsiniz.

YABANCI DİL SINAVI (YDS) DİL TAZMİNATINDAN KAÇ YILLIK SÜRELER ZARFINDA FAYDALANABİLİRİM?

YDS sınavı geçerlilik süresi her bir seviye için 5 yıl olup, mevcut seviyede doldurulmuş olan her 5 yıldan sonra, diğer alt seviyeye düşürülmektedir. En düşük seviye olan C seviyesinden sonra geçerliliği sona ermektedir.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMELER İÇİN İZLEMEM GEREKEN YOL NEDİR ?

Bağlı bulunduğunuz bölüm başkanlığına dilekçe ile müracaat edilmesi gereklidir. İstenilen görevlendirmenin maddi destekli veya maddi desteksiz olduğunun beyanı ile, BAP veya TÜBİTAK tarafından destekleniyor ise Proje  Onay Yazısı ve  Davet Mektubunun da eklenmesi gereklidir.

KONFERANS, KONGRE VE SEMİNER GİBİ ETKİNLİKLERE KATILIM AMAÇLI YAPILAN BAŞVURULARDA İSTENEN BELGELER NELERDİR VE ONAY SÜRECİ NASIL İLERLER?

Katılım öngörülen etkinlikler için öğrencilerden öncelikli olarak  istenen belgeler; konuya ilişkin dilekçe, öğrenci belgesi, etkinliğin organizatöründen alınan davet mektubu. Belgelerin tamamlanması sonrasında Başvuru yapılan ilgili birim gerekli incelemeyi yapar ve başvuruyu Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Kurulca alınan kararın olumlu olması durumunda ilgili başvuru son onay için Rektörlük Makamı’na sunulur. Rektörlük Makamının onayı sonrasında  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimine ulaştırılması gerekmektedir

KONFERANS, KONGRE VE SEMİNER GİBİ ETKİNLİKLERE KATILIM AMAÇLI MADDİ DESTEK TALEPLERİM İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM?

Lisans Öğrencileri Talep edilen desteğin; Konferans, Kongre ve Seminer gibi bilimsel içerikli etkinlikler olması durumunda öğrencisi olduğu Fakülteye, Kültürel ve Sosyal içerikli etkinlikler olması durumunda Kültür ve Sanat Birliği’ne, Sportif içerikli etkinlikler olması durumunda ise Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Talep edilen desteğin; Konferans, Kongre ve Seminer gibi bilimsel içerikli etkinlikler olması durumunda öğrencisi olduğu Enstitü’ye, Kültürel ve Sosyal içerikli etkinlikler olması durumunda Kültür ve Sanat Birliği’ne, Sportif içerikli etkinlikler olması durumunda ise Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

KONFERANS, KONGRE VE SEMİNER GİBİ ETKİNLİKLERE KATILIM AMAÇLI YAPILAN BAŞVURUNUN REKTÖRLÜK TARAFINDAN ONAYLANMASINDAN SONRA, SAĞLANACAK OLAN MADDİ DESTEĞİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Rektörlük Makamı’nca onaylanmış olan maddi destekler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca bütçe imkanları doğrultusunda etkinlik tarihinden en erken iki hafta önce avans ödenebilmektedir. Öğrencilerin ilgili etkinliğe katılımlarını kendi maddi imkanlarıyla gerçekleştirmiş olmaları durumunda ise etkinlik dönüşlerinde mümkün olan en kısa süre zarfında ödemeleri gerçekleştirilir.

Soru 1: Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi olarak yapmak zorunda olduğum stajlar hangileridir?

20 gün üretim ve 20 gün yönetim olmak üzere toplam 40 gün staj yapılması yeterlidir. Bu sürenin üzerinde yapılan gönüllü stajlar öğrencinin inisiyatifine kalmıştır. Bölümümüz eski programında uygulanan ‘Birinci Grup Staj (atölye stajı) [E1A]’ kaldırılmıştır. Bu sebeple eski programa tabi olan öğrencilerin 20 gün üretim ve 20 gün yönetim olmak üzere toplam en az 40 gün staj yapmaları gerekmektedir. Atölye stajları ileriye dönük olarak herhangi bir staj yerine saydırılamamaktadır. Staj süreleri, istenen staj alanlarını sağlamak şartı ile her defasında, en fazla 30, en az 10 günlük olmalıdır. Herhangi bir firmada 30 gün üzeri staj yapmak isteyen öğrenciler 1.4 bölümünün 1. sorusunda belirtilmiş şartları yerine getirmelidir. Yalnızca MasterBee programına dahil olan öğrenciler 50 iş günü olacak şekilde staj yapabilmektedir. Pandemi nedeniyle İTÜ Senatosu tarafından “Dönem sonunda derslerini tamamlayacak olan ve stajlarının en az %50’sini yapmış (bir staj türünden en az 20 gün olacak şekilde) öğrencilerin kalan stajlarından muaf olma” kararı son olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı yaz okulu döneminde uygulanmıştır. 2021 – 2022 Güz eğitim yarıyılı ile birlikte muafiyet uygulaması sona ermiştir. Staj muafiyeti kararı 2021-2022 Güz veya Bahar yarıyılı için alınmamıştır ve Senato’dan alınan bilgiyi göre şu aşamada alınması düşünülmemektedir. Pandemi şartlarının seyrine bağlı olarak bu karar İTÜ Senatosu tarafından alınmaktadır. Ancak şu aşamada muafiyet uygulamasının kalktığı düşünülmelidir.  

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Talep edilen desteğin; Araştırma Görevlisinin Konferans, Kongre ve Seminer gibi bilimsel içerikli etkinlikler olması durumunda kadrosunun yer aldığı Fakülte veya Enstitü’ye, Kültürel ve Sosyal içerikli etkinlikler olması durumunda Kültür ve Sanat Birliği’ne, Sportif içerikli etkinlikler olması durumunda ise Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

FİİLEN İCRA EDİLMİŞ OLAN YURTİÇİ VEYA YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ÖDEMELERİN KURUMDAN GERİ ALINABİLMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Yolluk desteği (Yurtdışı) Ulaşım yaptığınız taşıta ilişkin ödeme belgesi (otobüs, tren, uçak vb). Hava yolu ile yapılan ulaşımlarda ikamet adresinize, havaalanından  konferans salonuna yada konaklanacak tesisine gidiş geliş taksi ücretini gösterir ödeme belgeleri veya HAVAŞ biletleri. Yolluk desteği (Yurtiçi) Ulaşım yaptığınız taşıta ilişkin ödeme belgesi (Belgenin bulunmaması yada başka araç ile ulaşım sağlanması durumunda rayiç bedel listesinde yer alan ücret esas alınacaktır) İkamet adresinizden  otobüs terminaline, dönüşünüzde otobüs terminalinden ikametgahınıza kadar olan taksi ücretini gösterir ödeme belgeleri. Otobüs terminalinden konferans salonuna yada konaklanacak tesise, dönüşünüzde ise konferans salonundan yada konaklama tesisinden otobüs terminaline kadar olan ulaşım giderlerini gösterir belgeler. Katılım Ücreti Desteği Gerçekleştirilmiş olan görevlendirmenin tamamlandığını gösterir, katılım belgesi ve katılım ücretini gösterir ödeme belgesi.

İSTİFA EDECEĞİM, AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILACAĞIM KİŞİ BORCU İŞLEMLERİ HAKKINDA NASIL BİLDİ EDİNEBİLİRİM

Çalıştığınız birimin Hesap işlerine İTÜ YARDIM bileti oluşturmanız veya yüz yüze görüşmeniz gereklidir.

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMINA NASIL VE NE ZAMAN BAŞVURABİLİRİM?

www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan "Erasmus Lisans Değişim Programı Senato Esasları"nda öğrencilerin yapmaları gereken tüm işlemler sırasıyla belirtilmiştir.

KAYDIMI DONDURMAK SURETİYLE İZİNLİ SAYILMAK İÇİN İZLEMEM GEREKEN YOL NEDİR?

www.sis.itu.edu.tr web adresinde bulunan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 32.maddesi”nde belirtilen çerçevede izinli sayılmak için dilekçe ile Fakültenize başvurmanız gerekmektedir.

EK DERS YÜKÜM VE ÜCRETİ İLE İLGİLİ BİLGİLERE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

İTÜ Portal hesabınıza giriş yaparak bilgilerinize erişebilirsiniz.

İLGİLİ KURUMA VERİLMEK ÜZERE MAAŞ BORDROSUNU NASIL ALABİLİRİM?

İTÜ Portala giriş yaparak istediğiniz aya ait maaş bordronuzu alabilirsiniz. Maaş bordronuzun onaylı olmasını istiyorsanız biriminiz Maaş Mutemedi ve Fakülte Sekreterine onaylatmanız  gereklidir.

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNUN 7.MADDESİ VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK GÖREVLENDİRMELER İÇİN İZLENECEK YOK NEDİR?

Bağlı bulunduğunuz Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile müracaat etmeniz ve ilgili dilekçenize Şirket Yazısı, Talep Formu, Taahhütname ve Proje Bilgi Formu’nu eklemeniz gerekmektedir.

ALDIĞIM AVANSI NE ZAMAN KAPATMALIYIM?

Görevlendirme öncesinde avans almış olan mensuplarımız için; başlama tarihi, ilgili görevlendirmenin bittiği gün olacak şekilde 30 gün içinde avans geri ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde kapatılmayan avanslar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ STAJLA İLGİLİ SORULARINA NEREDEN CEVAP BULABİLİR?

Aşağıdaki linkten bilgiye ulaşabilirsiniz.   https://end.itu.edu.tr/ogrenciler/staj

DANIŞMAN ONAYI İLE BİR DERSTEN ÇEKİLDİĞİMİZ ZAMAN T HARFİ İLE GÖSTERİLEN NOTLAR ORTALAMAYA KATILIYOR MU?

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 3.fırkasında belirtildiği gibi Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken, alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, 17 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

STAJ KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

Komisyon Başkanı Öğr.Gör.Dr. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK- saribay@itu.edu.tr Ar.Gör. Yusuf Onur DERİN-- deriny@itu.edu.tr Ar.Gör. İbrahim ŞAPALOĞLU-- sapaloglu19@itu.edu.tr Ar.Gör. Arzu HACIOĞLU-- haciogluar@itu.edu.tr  

KENDİ İSTEĞİ İLE ÖRGÜN ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNE SON VERMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ YOLU İZLEMELİDİR?

www.sis.itu.edu.tr web adresinde yayımlanmakta olan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 33.maddesi” uyarınca işlem yapılmalıdır.

AİLE İLE İLGİLİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİLMESİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM?

Yersiz veya fazla ödemeye mahal bırakmamak için Üniversitemiz kadrosunda bulunan Akademik ve İdari personelimizin aile durumunda herhangi bir değişiklik (Evlenme, Boşanma, Vefat, Eşin tekrar çalışması, Doğum, 18 yaş üstü çocukların sgk’ lı olarak işe başlaması vb.) olması halinde, değişiklik olduğu ayda sistem üzerinden bildirimin yapılması gerekmektedir. Aile Beyanname Formlarının, E-Devlet sistemi üzerinden düzenlenerek  elektronik ortamda kadronuzun bulunduğu birime gönderilmesi gerekmektedir.Sisteme Giriş Linki:https://www.turkiye.gov.tr/maliye-bakanligi-kamu-personeli-aile-bilgileri-bildirim-sistemiSisteme girildiğinde yapılacak işlem sıralaması;1.     Yeni Bildirim Oluştur 2.     Mernis'ten Getir 3.     Kendi, Eş ve Çocuklarla ilgili gerekli bilgilerin girilmesi(Evlilik Cüzdanı Seri numarası girilmesi zorunludur. Girilmediği zaman sistem kayıt yapmamaktadır.) 4.     Cep veya E-mail adresinin girilmesi. 5.     Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilmesi. 6.     Mutemete Gönder butonuna tıklanarak belgenin maaş mutemetinegönderilmesi ( sistem üzerinden mutemede gönderilmediği sürece girilen bilgiler maaş programına aktarılamamaktadır. Girilen bilgiler kaydedildikten sonra mutlaka mutemede gönder butonuna tıklanmalıdır.)

MAL BİLDİRİM BİLGİ FORMU NEDİR? NE ZAMAN DOLDURULUR?

Kamu görevlilerinin kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait taşınmaz mallar ile kendisine yapılan aylık net ödemenin 5(beş) katından fazla tutarlardaki malları (her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları ile kaynağı belirtilmiş gelirleri, hakları ve sebebi belirtilmiş borçları), mal bildiriminin konusunu teşkil eder. Mal bildirimi Formları kişinin Memuriyete girişinde ve ilerleyen her (0) ve (5)’li yıllarda doldurulmak zorunda olup kişinin Üzerinde bulunan Taşınır veya Taşınmazlarında oluşan değişikliklerde (artış veya azalışlar) doldurması zorunludur.

STAJ KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

Dr. Öğr.Üyesi  Aysun AYGÜN-- aysunaygun@itu.edu.tr

STAJ KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

Komisyon Başkanı: Prof.Dr. Nizamettin BAYYURT--bayyurt@itu.edu.tr   Komisyon Üyeleri: Ar.Gör. Seren KADIKÖYLÜ--kadikoylu20@itu.edu.tr Ar.Gör. Hatice KOCAMAN--kocaman18@itu.edu.tr

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARIYLA İLGİLİ ÖN DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİ VE ALIMLARIN SONUÇLARINI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM?

İlgili bilgilerin tamamına, akademik kadro alım ilanında belirtilmiş olan tarihlerde, www.itu.edu.tr adresinden duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024