Staj yapacağım firma staja başlamadan önce stajın zorunlu olduğuna dair belge, zorunlu staj sigortasının eğitim kurumu tarafından yapılacağına dair belge ve sigorta işe giriş belgesi talep etmektedir

Zorunlu Staj Belgesi ve Zorunlu Staj Sigortasının Üniversite Tarafından Yapılacağına Dair Belge Staj kaydınızı oluşturmadıysanız öncelikle staj başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar İTÜ Portal sistemine https://portal.itu.edu.tr/ web adresinden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifreniz ile girerek Öğrenci> Staj İşlemleri > Staj Kayıt sekmesinden staj kaydınızı oluşturunuz. İTÜ Portal Sisteminden Öğrenci> Staj İşlemleri > Staj Bilgileri  sekmesinden ilgili stajın detay bilgisine girerek Staj Sözleşmesi ve Ek-1 formu (Staj Başvuru Formu)’nu  3 kopya olarak indirerek (firma, fakülte ve öğrenci için 1 er kopya) öğrenci>firma>staj komisyonu>dekanlık imza onaylarını tamamladıktan sonra bir kopyasını firmaya teslim ediniz. EK1 Formu (Staj Başvuru Formu)’nda stajın  'Zorunlu' olduğu, Staj Sözleşmesinde ise zorunlu staj sigortasının üniversitemiz tarafından yapılacağı belirtilmiştir Firma bu belge haricinde ayrıca stajın zorunlu olduğuna dair bir belge talep ediyorsa Öğrenci İşleri Merkezinden (otomasyon) ilgili belgeyi talep edebilirsiniz Sigorta İşe Giriş Belgesi Staj başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Portal sistemine staj kaydınızı yaparak Staj sözleşmesi ve EK1 belgesinin imza onaylarını tamamladıktan sonra pdf dosya formatında tarayıp portal sistemi staj detay bölümünde ilgili belge alanına yüklemeniz gerekmektedir. SGK işlemleri toplu yapıldığı için stajınızın başlamasına 3 gün kala sigorta işe girişiniz yapılarak işe giriş belgesi portal sistemine yüklenecek aynı zamanda itü mail adresinize ve staj kaydı sırasında belirtmiş olduğunuz firmanın mail adresine gönderilecektir, işe giriş belgesi barkodlu olarak gönderildiğinden ayrıca imzalanmasına gerek yoktur.

 İlk defa staj yapacağım staj öncesinde ve sonrasında hangi işlemleri yapmam gerekmektedir?

Staj işlemlerinden önce aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz İTÜ Staj Genel Esaslarını okumanız staj sürecini sorunsuz ve başarılı şekilde tamamlamanız açısından önem arz etmektedir. Staj sürecinde yapılması gereken işlemler ve uyulması gereken kurallar İTÜ Staj Genel Esaslarında detaylı olarak belirtilmiştir. https://ikm.itu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/03/itu-staj-genel-esaslari-0522.pdf

 Firmanın IBAN bilgileri neden istenmektedir?

Eğer firma staj için size bir ücret ödeyecekse ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa istinaden ödemiş olduğu ücretin belirlenmiş olan kısmını devlet katkısı geri ödemesi olarak almak istiyorsa iadenin yapılabilmesi için firmanın İBAN, Vergi Kimlik No, Mersis No gibi bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır, firma ödeme yapmayacaksa veya geri iade almak istemiyorsa bu bilgilerin doldurulmasına gerek yoktur.

 Firma staj ücreti ödemesi yapmayacağını belirtip sözleşmede ödeme ile ilgili madde olduğu için belgeyi imzalamak istememektedir ne yapmam gerekiyor?

Firma ödeme yapmayacaksa, portala staj kaydınızı oluştururken banka bilgisi,IBAN No, Mersis no gibi alanları boş bırakabilirsiniz Staj kaydınızı oluşturduktan sonra sistemden alacağınız Staj sözleşmesi ve EK-1 formundan sözleşme firma tarafından imzalanmayabilir (sözleşme üzerinde ilgili maddeler silinmeyecektir) ancak EK-1 formu mutlaka firma yetkilisince imzalanmış olmalıdır.

 Dersimin veya sınavımın olduğu günlerde staj yapabilir miyim?

YÖK Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ve İTÜ Staj Genel Esasları gereğince haftada en az 3 en fazla 6 tam gün ve ilgili staj günlerinde online veya yüzyüze farketmeksizin ders kaydı, sınav...vb staj harici durum olmaması şartıyla staj yapılabilmektedir, haftada 3 günden az 6 günden fazla ve yarım gün staj yapılması mümkün değildir. Eğer firma cumartesi günleri de tam gün olacak şekilde staj çalışması yaptırıyorsa staj günlerine dahil edilebilir  

 Staj raporumu nasıl hazırlamam ve ne zaman teslim etmem gerekmektedir?

Staj raporunun hazırlanması ve teslimi ile ilgili  İTÜ Staj Genel Esaslarının 8. ve 9. bölümlerinde detaylı bilgi verilmiş olup staj esaslarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz Fakülte staj komisyonu tarafından alınan farklı bir karar yoksa staj raporları ve ekleri İTÜ Staj Genel Esaslarında belirtilen süreler içerisinde teslim edilmelidir https://ikm.itu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/03/itu-staj-genel-esaslari-0522.pdf

 EK4 (devlet katkısı formu) formu ve ekleri nasıl doldurulmalı ve teslim edilmelidir?

Firma tarafından staj için ücret ödenmiş ve devlet katkısı geri iadesi talep ediliyorsa portal sisteminden EK4 formunu ve Excel listesini indirerek firmaya teslim edebilirsiniz, belgeler firma tarafından İTÜ Staj Sözleşmesi 13. Maddesine uygun şekilde ve her ay için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenip kargo ile birimimize gönderilmelidir.

 Staj yapmak istediğim firma gerekli şartları sağlamakta mıdır?

Bu ve benzeri durumdaki stajın uygunluğu ve kabulü ile ilgili olan sorularınız için fakültenizin staj komisyonları ile görüşmeniz gerekmektedir.

 Staj muafiyeti için sağlamam gereken şartlar nelerdir?

Staj muafiyet durumu ve şartları fakülte staj komisyonları tarafından verilebilecek kararlardır, fakültenizin staj komisyonu ile görüşmeniz gerekmektedir

 Yapmam gereken zorunlu grup stajlarımı belirli bir sıraya göre mi tamamlamalıyım?

Bu ve benzeri durumdaki stajın uygunluğu ve kabulü ile ilgili olan sorularınız için fakültenizin staj komisyonları ile görüşmeniz gerekmektedir.

 Staj raporumu teslim ettim ancak sisteme işlenmemiş durumda ne yapabilirim?

Bu ve benzeri durumdaki stajın uygunluğu ve kabulü ile ilgili olan sorularınız için fakültenizin staj komisyonları ile görüşmeniz gerekmektedir.

 Stajımı haftada kaç gün yapabilirim ?

YÖK Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ve İTÜ Staj Genel Esasları gereğince haftada en az 3 en fazla 6 tam gün ve ilgili staj günlerinde online veya yüzyüze farketmeksizin ders kaydı, sınav...vb staj harici durum olmaması şartıyla staj yapılabilmektedir, haftada 3 günden az 6 günden fazla ve yarım gün staj yapılması mümkün değildir. Eğer firma cumartesi günleri de tam gün olacak şekilde staj çalışması yaptırıyorsa staj günlerine dahil edilebilir  

 Online staj yapabilir miyim?

  Staj çalışmasının niteliği gereği, staj yapılacak işletmede fiziken bulunulması gereken (üretim stajı gibi) durumlarda online staj yapılmasına izin verilmemektedir. Staj yapılacak işyerinde fiilen bulunulması mümkün ve gerekli olmayan durumlarda ise (firmanın uzaktan çalışması gibi), staj online olarak yapılabilir. Online staj için ayrıca bölüm staj komisyonlarının onayı şarttır.

 İTÜ Staj Genel Esaslarına nereden ulaşabilirim?

İTÜ Staj Genel Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz, staj süreci ile ilgili yapılması gereken tüm işlemler esaslarda detaylı olarak belirtilmiştir, esaslara uygun şekilde staj sürecinizi tamamlamanız gerekmektedir https://ikm.itu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/03/itu-staj-genel-esaslari-0522.pdf

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2023