STAJ

Genel staj esaslarında defterin nasıl yazılacağı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Staj defterinizi teslim ederken mutlaka yanında Ek-3 formu verilmelidir. Ek-3 formuna defterinizi imzalayan İnşaat Mühendisinin isminin yanında imo veya diploma numarası yazılmalıdır. Staj defterinizin açıklama sayfalarının sol alt kısmını öğrenci de imzalamalıdır. Staj defterinin açıklama kısmının ilk sayfasına mutlaka staj yapılan yerin şehir, ülke içerecek şekilde adresi yazılmalıdır. Staj bir ders değil, derste öğrendiğiniz bilgilerin uygulama çalışmasıdır. Özellikle Proje Yapımı tipi staj defterlerinizi yazarken, genel bilgilerden ziyade sizin üzerinde çalıştığınız uygulamayı gösterecek belgeleri eklemelisiniz. Her resmi evrak gibi staj defterleri de kurşun kalemle yazılmamalıdır. Yaptığınız işleri belgeleyen resimlerin yanında, staj yerinde ve hatta çalıştığınız inşaat mühendisi ile bir fotoğrafınızı eklemeniz çok faydalı olacaktır.

STAJ

İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan bütün öğrenciler mezun olabilmek için 60 gün staj yapmak zorundadır. Fakat, eski ders planında yer alan INS212 Topoğrafya dersini almış olan öğrenciler, ders saati dışında araziye çıkmış ve 6 gün staj süresi olarak sayılmıştır. Otomasyondaki "mezuniyetime ne kaldı" kısmında mezun olmak için gerekli staj günü sayısı 60 gün olarak görünmesine rağmen, INS212 Topografya dersini başarmış olan öğrencilerin 54 gün staj günü tamamlamış olması yeterli olacak ve mezun olacaklardır.

STAJ

Bu konu genel staj esaslarında belirtilmiştir. Staj defterinizi, imzalayacak olan İnşaat Mühendisinin anlayacağı dilde yazmalısınız. %30 veya %100 ing. bölümde okumanız ile ilgisi yoktur. Sadece %100 ing bölümde okuyanlar ingilizce özet eklemelidir. The intership report should be written in the language that the civil engineer can read, so that he/she may sign your report.

STAJ

Eski ders planında 4.yarıyıl dersi olarak yer alan INS212 Topografya dersini almış olan öğrenciler ders saati dışında arazi çalışması yapmakta ve 6 gün staj süresi olarak kabul edilmekte idi. Bu dersi başarı ile tamamlamış olan eski öğrencilerimizin mezun olmaları için gereken toplam staj gün sayısı 54 gündür. Yeni ders planında INS212 Topografya dersi kaldırılmış, yerine INS252 Ölçme Bilgisi dersi konulmuştur. Bu ders kapsamında artık arazi çalışması yapılmayacak olması nedeniyle, yeni öğrencilerimizin mezun olmaları için yapmaları gereken toplam staj gün sayısı 60 gündür.

STAJ

Staj tipleri ve konuları bölüm staj esaslarında maddeler halinde yazmaktadır. Yapı denetim firmaları, genellikle,  şantiye (müh.uyg.) stajı konularından olan projenin araziye aplikasyonunun kontrolü çalışmaları yapmaktadırlar. Proje yapımı(büro) stajı olarak kabul edilmesi için hesaplamalı çalışmalar yapılıyor olması gerekir. Bazı yapı denetim firmaları firmaları ayrıca hesap çalışmaları yapıyor olabilirler, bu durumda Proje yapımı (büro) stajı olarak kabul edilebilir.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2020