STAJ_staj defterimi staj komisyonuna teslim ederken nelere dikkat etmeliyim?

Genel staj esaslarında defterin nasıl yazılacağı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Staj defterinizi teslim ederken mutlaka yanında Ek-3 formu verilmelidir. Ek-3 formuna defterinizi imzalayan İnşaat Mühendisinin isminin yanında imo veya diploma numarası yazılmalıdır. Staj defterinizin açıklama sayfalarının sol alt kısmını öğrenci de imzalamalıdır. Staj defterinin açıklama kısmının ilk sayfasına mutlaka staj yapılan yerin şehir, ülke içerecek şekilde adresi yazılmalıdır. Staj bir ders değil, derste öğrendiğiniz bilgilerin uygulama çalışmasıdır. Özellikle Proje Yapımı tipi staj defterlerinizi yazarken, genel bilgilerden ziyade sizin üzerinde çalıştığınız uygulamayı gösterecek belgeleri eklemelisiniz. Her resmi evrak gibi staj defterleri de kurşun kalemle yazılmamalıdır. Yaptığınız işleri belgeleyen resimlerin yanında, staj yerinde ve hatta çalıştığınız inşaat mühendisi ile bir fotoğrafınızı eklemeniz çok faydalı olacaktır.

STAJ_54 staj gün sayısı ile mezun olabilir miyim?

2017-2018 Bahar yarıyılından önce ders planlarında 4.yarıyıl dersi olarak INS212 Topografya (veya INS212 Ölçme Bilgisi) dersi bulunmakta ve bu dersi almış olan öğrenciler ders saati dışında 7 gün sigortalanarak arazi çalışması yapmış ve staj süresinden 6 gün muaf sayılmışlardır. Bu dersi başarı ile tamamlamış olan eski öğrencilerimizin mezun olmaları için 54 gün staj yapmaları gerekmektedir. 2017-2018 Bahar yarıyılı dahil olmak üzere sonraki yarıyıllarda bu dersi almış olan öğrenciler sigortalanmamış ve arazi çalışması yapmamışlardır, bu sebeple, yeni öğrencilerimizin mezun olmaları için yapmaları gereken toplam staj gün sayısı 60 gündür.

STAJ_Staj defterimi hangi dilde yazmalıyım? In which language may I write my internship report?

Bu konu genel staj esaslarında belirtilmiştir. Staj defterinizi, imzalayacak olan İnşaat Mühendisinin anlayacağı dilde yazmalısınız. %30 veya %100 ing. bölümde okumanız ile ilgisi yoktur. Sadece %100 ing bölümde okuyanlar ingilizce özet eklemelidir. The intership report should be written in the language that the civil engineer can read, so that he/she may sign your report.

STAJ_Yapı denetim firmasında yapılan staj hangi staj türüne girer?

Staj tipleri ve konuları bölüm staj esaslarında maddeler halinde yazmaktadır. Yapı denetim firmaları, genellikle,  şantiye (müh.uyg.) stajı konularından olan projenin araziye aplikasyonunun kontrolü çalışmaları yapmaktadırlar. Proje yapımı(büro) stajı olarak kabul edilmesi için hesaplamalı çalışmalar yapılıyor olması gerekir. Bazı yapı denetim firmaları firmaları ayrıca hesap çalışmaları yapıyor olabilirler, bu durumda Proje yapımı (büro) stajı olarak kabul edilebilir.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024