STAJ_STAJ DEFTERIMI STAJ KOMISYONUNA TESLIM EDERKEN NELERE DIKKAT ETMELIYIM?

Genel staj esaslarında defterin nasıl yazılacağı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Staj defterinizi teslim ederken mutlaka yanında Ek-3 formu verilmelidir.

Ek-3 formuna defterinizi imzalayan İnşaat Mühendisinin isminin yanında imo veya diploma numarası yazılmalıdır.

Staj defterinizin açıklama sayfalarının sol alt kısmını öğrenci de imzalamalıdır.

Staj defterinin açıklama kısmının ilk sayfasına mutlaka staj yapılan yerin şehir, ülke içerecek şekilde adresi yazılmalıdır.

Staj bir ders değil, derste öğrendiğiniz bilgilerin uygulama çalışmasıdır. Özellikle Proje Yapımı tipi staj defterlerinizi yazarken, genel bilgilerden ziyade sizin üzerinde çalıştığınız uygulamayı gösterecek belgeleri eklemelisiniz.

Her resmi evrak gibi staj defterleri de kurşun kalemle yazılmamalıdır.

Yaptığınız işleri belgeleyen resimlerin yanında, staj yerinde ve hatta çalıştığınız inşaat mühendisi ile bir fotoğrafınızı eklemeniz çok faydalı olacaktır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024