STAJ_YAPı DENETIM FIRMASıNDA YAPıLAN STAJ HANGI STAJ TÜRÜNE GIRER?

Staj tipleri ve konuları bölüm staj esaslarında maddeler halinde yazmaktadır.

Yapı denetim firmaları, genellikle,  şantiye (müh.uyg.) stajı konularından olan

projenin araziye aplikasyonunun kontrolü çalışmaları yapmaktadırlar.

Proje yapımı(büro) stajı olarak kabul edilmesi için hesaplamalı çalışmalar yapılıyor olması gerekir.

Bazı yapı denetim firmaları firmaları ayrıca hesap çalışmaları yapıyor olabilirler, bu durumda Proje yapımı (büro) stajı olarak kabul edilebilir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2022