ÖĞRENCI İŞLERI / VIZE MAZERET SıNAV HAKKı HANGI TARIHLERDE YAPıLıYOR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 24.maddesi ve

Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarında tüm istenen şartlar ve belgeler yerine getirilmek koşulu ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi şartıyla dersi veren Öğretim Üyesinin belirlediği gün ve saatte yapılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024