ÖZLÜK İŞLERI / 4691 SAYıLı TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI KANUNU’NUN 7. MADDESI VE 2547 SAYıLı KANUNUN 39. MADDELERI UYARıNCA YAPıLACAK GÖREVLENDIRILMELER IÇIN IZLEMEM GEREKEN YOL NEDIR?

Bağlı bulunduğunuz Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile müracaat etmeniz ve ilgili dilekçenize Şirket Yazısı, Talep Formu, Taahhütname ve Proje Bilgi Formu’nu eklemeniz gerekmektedir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024