BURSIYERLIK KAPSAMıNDA TARAFıMA YAPıLAN SIGORTA TÜRÜ NEDIR?

Bursiyerlere  İş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası(GSS) sigortası yapılmaktadır. Eğer bursiyer ailesi veya eşinin üzerinden GSS'den faydalanıyorsa   GSS yapılmamakta ve işkazası ve meslek hastalığı sigortası yapılmaktadır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024