AVRUPA BIRLIĞI (AB) PROJELERINDE DOĞRUDAN TEMIN YÖNTEMINDE SÜREÇ NASıL IŞLEMEKTEDIR?

1. Aşama belgelerinin tesliminden sonra BAP birimi tarafından alım onayı verilmekte, 2. Aşama belgelerinin tesliminden sonra da alım yapılan firmanın hesabına doğrudan ödeme yapılmaktadır.

AB projelerinde Doğrudan Temin yönteminde istenen 1. Aşama belgeleri

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı (3 fiyat teklifi ile birlikte)

Onay Belgesi

Makina-teçhizat alımlarında teknik şartname

Sarf malzemesi alımlarında malzeme listesi

Hizmet alımlarında hizmet gerekçesi

AB projelerinde Doğrudan Temin yönteminde istenen 2. Aşama belgeleri

Fatura(lar)

Her fatura için bir adet muayene raporu

2000 TL ve üzeri alımlarda firmanın güncel vergi borcu yazısı

1000 TL ve üzeri hizmet alımlarda firmadan ıslak imzalı kaşeli hakediş raporu

makina-teçhizat alımlarında fakülteden/enstitüden alınan taşınır işlem fişi

Form örneklerine ve ek bilgilere İTÜ BAP sitesinden ulaşılabilir:

http://bap.itu.edu.tr

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024