TÜBITAK PROJELERINDE AVANS KAPATıLABILMESI IÇIN GEREKLI BELGELER NELERDIR?

Mahsup Kesin Hesap Formu, Fatura, Muayene Raporu, Taşınır İşlem Fişi (makine-teçhizat alınması durumunda), İade Dekontu (alınan avans tutarından daha azının harcandığı durumlarda)

Form örneklerine ve ek bilgilere İTÜ BAP sitesinden ulaşılabilir:

http://bap.itu.edu.tr

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024