AB PROJELERINDE YÜRÜTÜCÜ VE ARAŞTıRMACı TEŞVIKI, FIKRI ÇıKTıLAR VB. ÖDEMELER IÇIN HANGI BELGELER GEREKMEKTEDIR?

Gerekçeli ve açıklamalı talep yazısı

Proje sözleşmesinde isteniyorsa çalışma zaman çizelgesi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024