TÜBITAK PROJELERINDE DOĞRUDAN TEMIN YÖNTEMINDE SÜREÇ NASıL IŞLEMEKTEDIR?

1. Aşama belgelerinin tesliminden sonra BAP birimi tarafından alım onayı verilmekte, 2. Aşama belgelerinin tesliminden sonra da alım yapılan firmanın hesabına doğrudan ödeme yapılmaktadır.

Tübitak projelerinde Doğrudan Temin yönteminde istenen 1. Aşama belgeleri

Alımı yapabilmek için piyasa fiyat araştırma tutanağı ve onay belgesiyle birlikte; makina-teçhizat alımlarında teknik şartname, sarf malzemesi alımlarında malzeme listesi, hizmet alımlarında hizmet gerekçesi ve en az üç firmanın fiyat teklifi ile 2 nüsha halinde teslim edilmelidir.

Tübitak projelerinde Doğrudan Temin yönteminde istenen 2. Aşama belgeleri

Fatura, Taşınır İşlem Fişi (Mal ve Malzeme alımlarında istenir), Muayene Raporu, Vergi Borcu Yazısı (alım yapılan firmadan temin edilmeli ve güncel tarihli olmalıdır)

Form örneklerine ve ek bilgilere İTÜ BAP sitesinden ulaşılabilir:

http://bap.itu.edu.tr

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024