TÜBİTAK PROJE SÖZLEŞME SURETLERININ BAP BIRIMINE TESLIMI GEREKLI MIDIR?

Proje sözleşmeleri; ARDEB Proje Takip Sistemi PTS'ye “pdf” formatında ve "projeno.pdf" adlı dosya ile proje yürütücülerine iletilmektedir. Proje yürütücülerinin “projeno.pdf” dosyasından ulaşacakları onaylı proje sözleşmesi ve bütçe tablosunu Fakültelerinin/Entitülerinin ilgili personeline teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024