AB PROJELERINDE FATURADA HANGI BILGILER OLMALıDıR?

Alıcı:

İTÜ Rektörlüğü …………………… AB Projesi

Sarıyer V.D. 481 054 9377

 

KDV Muafiyeti olması durumunda:

….. tarih ve ……. sayılı KDV İstisna Belgesine istinaden KDV hesaplanmamıştır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024