Laboratuvarımda cihazım tanımlı değil

Merhaba, Yöneticisi olduğunuz laboratuvarda birimleriniz tarafından ayniyat sistemden sağılarak Laboratuvar Yönetim Ofisi'ne bildirilen veriler kapsamında belirli bir limitin üzerinde bulunan cihazlar eklenmiş bulunmaktadır. Sistemde bulunan cihazlar haricinde eklemek istediğiniz cihazlarınızın listesini aşağıda verilmiş olan İTÜ Kovan bağlantısından indireceğiniz EXCEL dokümanına girerek yardım biletinize ek olarak göndermeniz gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra İTÜ Laboratuvar Yönetim Ofisi tarafından ilgili cihaz Laboratuvar Yönetim Sistemi'ne dahil edilecek ve laboratuvarınıza tanımlanacaktır. Bu işlem gerçekleşince yardım biletinize ilgili cihazların sisteme tanımlandığı ile ilgili bir cevap alacaksınız. Laboratuvar Cihaz Ekleme.xlsx

Yetkilendirme İşlemleri

Laboratuvar Yöneticisi ve Ayniyat Saymanı görevlendirmeleri İTÜ PORTAL üzerinden birim yöneticisi üzerinden yapılmaktadır.

Laboratuvar Adını Değiştirmek

Sorumlusu olduğunuz Laboratuvara ait isim değişikliği yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir. Laboratuvar adınızı değiştirme gerekçeniz ile birlikte Fakülte/Enstitü yönetiminize başvuruda bulunarak değişiklik talebinde bulunmalısınız. Fakütle/Enstitü tarafından uygun görülmesi halinde EBYS üzeriden İTÜ Laboratuvar Yönetim Ofisine yazılacak yazı ile Laboratuvar isim değişikliği talebiniz birimimize gelecek ve gerekli düzenleme yapıldıktan sonra tarafınıza e-posta ile bilgi verilecektir.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024