İSTKA PROJELERINE ILIŞKIN DÜZENLENEN FATURA VE DIĞER ÖDEME BELGELERINDE BULUNMASı GEREKEN BILGILER VE DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR NELERDIR?

Proje kapsamında düzenlenen fatura, serbest meslek makbuzu ve gider pusulalarında proje kodu belirtilmelidir.

-Faturanın açıklama kısmındaki ifade, ilgili harcamanın proje bütçesinde belirtilen açıklamayla aynı olmalıdır. Faturayı düzenleyen kurumun sisteminin izin vermemesi durumunda, fatura üzerine bütçe kalemine uygun olarak yapılacak açıklamanın eklenmelidir.

-Faturanın birim/miktar, fiyat ve tutar kısımları proje bütçesine uygun olarak doldurulmalıdır.

-Ödemesi yapılan faturalar üzerinde Üniversitemiz tarafından hiçbir değişiklik/düzeltme işlemi yapılamadığından faturaların doğru ve eksiksiz düzenlenmesi gerekmektedir.

-Fatura ve diğer harcama belgelerinin örnekleri ilgili proje personelinde bulunmalıdır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024