UDAP PROJELERININ YÜRÜTÜLMESINE ILIŞKIN HUKUKI DAYANAKLAR NELERDIR?

UDAP projeleri 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3, 5, 12, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 27.04.2012 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetlemelik” ile yürütülmektedir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024