UDAP PROJE BÜTÇELERINDE DEĞIŞIKLIK VE BÜTÇE KALEMLERI ARASıNDA AKTARıM NASıL YAPıLıR?

-Proje kapsamında alınan araç, gereç ve teçhizatın cinsinde değişiklik yapılmasına, projede öngörülmeyen yeni teçhizat alınmasına, proje kapsamında alınan teçhizatın proje süresince bakım ve onarımına yönelik giderlerin AFAD tarafından karşılanmasına proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ve Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunun önerisi üzerine AFAD tarafından karar verilir. Ancak, proje bütçe kalemleri arasında aktarım yapılması ile ilgili hususlar proje sözleşmesinde düzenlenir.

-Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan kişilerle ilgili değişiklik talepleri gerekçeleri ile birlikte proje yürütücüsü tarafından Proje İzleme ve Değerlendirme Grubuna iletilir. Yönlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda karara bağlanır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024