YATıRıM PROJELERININ GERÇEKLEŞME VE UYGULAMA SONUÇLARı NELERDIR?

Yatırım programı resmi gazetede yayınlanır. Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 3’er aylık ve yıllık olarak istenilen yatırım programı gerçekleşme ve uygulama sonuçları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilir. Rektörlük Makamının onayı ile 3’er aylık gerçekleşme raporları Kalkınma Bakanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na, yıllık gerçekleşme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı’na, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na üst yazı ile gönderilir ve ayrıca elektronik ortamda girişleri yapılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024