EMANET İŞ VE İŞLEMLERI NELERDIR?

Maaş ve ücretlerden kesilerek emanete alınan SGK primi, vergi, sendika aidatları, icra  vb.  kesintilerin sistemdeki onayı yapılmış evrakların kontrolü yapılır.

Mevzuatına göre kesilen vergiler takip eden ayın yirmi üçüne kadar beyan edilip yirmi altısı akşamına kadar ilgili vergi dairesinin banka hesabına aktarılır. 
Kefalet ve sendika aidatları ödemeleri, ilgili ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı ve ilgili sendikaların hesabına aktarılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024