SAN-TEZ PROJELERININ YÜRÜTÜLMESINE ILIŞKIN HUKUKI DAYANAKLAR NELERDIR?

San-Tez projeleri 03.06.2011 tarih ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8.maddesi; 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “San-Tez Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Uygulama Usul ve Esaslarına göre yürütülmektedir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024