RED VE İADE İŞLEMLERI NASıL YAPıLıR?

Red ve iadeler; bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilâttan fazla ve yersiz alındığı tespit edilen meblağların ilgililerine geri ödenmesi işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.

İade talebi ile gelen evrakının ekleri kontrol edilerek maddi hata olup olmadığı tespit edilir. Sisteme giriş işlemi gerçekleştirilir. Kanunda belirtilen tarihte Muhasebe İşlem Fişi düzenlenerek ödemesi yapılır. Yetkililerin kontrol ve imzasından sonra ilgili personelce gönderme emri belgesi ile ilgilinin banka hesaplarına aktarılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024