BÜTÇE HAZıRLıK İŞLEMLERI NELERDIR?

Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nca bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili yazı yayınlanır. Harcama birimlerine bütçe tekliflerinin hazırlanması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından duyuru yazısı gönderilir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanan bütçe teklifleri harcama birimlerden alınır. Bütçe teklifleri e-bütçe sistemine giriş yapılır. Konsolide edilen bütçe teklifleri üniversite yönetim kuruluna sunulur.

Bütçe teklif girişleri tamamlandıktan sonra cari bütçe teklifini Maliye Bakanlığı’nca, Yatırım bütçe teklifini ise Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenen bir tarihte bütçe görüşmeleri yapılır.

Maliye Bakanlığı’nca onaylanan kurum bütçeleri konsolide edilerek oluşturulan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bütçe ve Plan Komisyonu’na gönderilir. Komisyon toplantı gündemine uygun olarak Bütçe ve Plan Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri tamamlanır.

Bütçe ve Plan Komisyonu’nda kurumlar itibariyle görüşülen merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı, genel kurulda da kurumlar itibariyle görüşülerek, resmi gazetede yayınlanarak kanunlaşır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024