İTÜMER'in web sitesi nedir?

Halihazırda https://itumer.itu.edu.tr/ adresi üzerinden işlemler yürütülmektedir.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024