PANDEMİ DÖNEMİ STAJ BAŞVURU KURALLARI

 

Pandemi süresi boyunca staj yapmak isteyen mezuniyet durumunda olmayan ve staj yapma hakkına sahip öğrenciler staj çalışmalarını aşağıdaki kurallara uygun olarak gerçekleştirebilir. Denizcilik Fakültesi öğrencileri ve mezun durumundaki öğrenciler kendileri için ilan edilen usul ve esaslara uygun olarak staj başvurularını yapacaklardır.
• Staj başvurusunun, stajın başlamasının planlandığı günden en az on beş gün önce yapılması zorunludur.
• Staj başvurusu, öğrenci tarafından portal üzerinden yapılacaktır.
• Çevrim içi staj başvurusunda, öğrenci tarafından imzalanmış Pandemi Süreci Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Ek-1 Staj Belgesi formu, fakülte onay cümlesini içeren resmi e-posta ve şirket onay cümlesini içeren eposta metni, tek bir pdf veya jpeg dosyası şeklinde eklenmelidir. Bu süreçte, çevrim içi staj yapan öğrenciler, Ek-2 ve Ek-3 belgelerini doldurmayacaktır.
• Yüz yüze stajı tercih eden öğrenci için tüm başvuru süreci (formlar ve imza süreci) normal zamanda olduğu gibi yürüyecektir.
• Devlet katkısından yararlanmak isteyen firmalar, Ek-4 belgesini doldurarak staj sözleşmesinin 10. maddesine uygun biçimde Merkezi Staj Birimine gönderecektir.
• Bu süreçte sadece zorunlu stajlara müsaade edilecektir.
Yukarıda sayılan maddeler dışında geri kalan bütün maddeler, İTÜ Staj Genel Esaslarında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

 

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2022