4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNUN 7.MADDESİ VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK GÖREVLENDİRMELER İÇİN İZLENECEK YOK NEDİR?

Bağlı bulunduğunuz Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile müracaat etmeniz ve ilgili dilekçenize Şirket Yazısı, Talep Formu, Taahhütname ve Proje Bilgi Formu’nu eklemeniz gerekmektedir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024