UZAKTAN EĞITIM DERSLERINE KATıLMAK ZORUNLU MU? BU SÜREÇTE YOKLAMA ALıNACAK Mı?

Üniversitemiz başta öğrencilerimizin, akademik ve idari tüm çalışanlarımızın desteği, çabası ve özverisiyle kısa sürede mevcut derslerin %80’inde canlı (senkronize) uzaktan eğitime, dersin programdaki gün ve saatine uygun olarak başarıyla geçti. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde öğrencilerimizin uzaktan eğitim derslerine katılımı çok önemli rol oynuyor. Derslere katılımın takibi dersi veren öğretim elemanının takdirine bırakılmıştır. Bu süreçte öğrencilerimize VF harf notu verilmeyecektir. Uzaktan eğitim derslerinde işlenen konular, mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra yapılacak olan yoğunlaştırılmış öğretim sürecinde bir daha işlenmeyecektir. Öğrencilerimizin bu durumun bilincinde olarak hareket etmelerini rica ediyoruz.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024