UZAKTAN EĞITIMLE VERILECEK DERSLERIN YARıYıL IÇI BAŞARı NOTLANDıRMA ÖLÇÜTLERI NE OLACAK?

Mevcut durumda 2019-2020 Bahar dönemi için yeni akademik takvim ilan edilecektir. Öğretim elemanı dersin mevcut yarıyıl içi başarı notlandırma kriterlerini değiştirebilir. Değişiklikler Ninova üzerinden derse kayıtlı öğrencilere duyurulacaktır.

Ööğretim elemanı dersin mevcut yarıyıl içi başarı notlandırma kriterlerini değiştirebilir. Değişiklikler tirilen yarıyıl içi başarı notu Ninova üzerinden derse kayıtlı öğrencilere duyurulacaktır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024