ABET DERS DOSYASı HAZıRLAMADA DOSYA IÇERIĞI NASıL OLMALıDıR?

A) Kapak Sayfası ( DersDosya.doc )
Dersin adı, kodu, dönem, CRN, öğretim üyesi ve tarih yazılı kapak sayfası (dersi veren öğretim üyesi tarafından imzalanmalıdır).

B) Dersle İlgili Bilgi (öğrencilere ilk derste verilen bilgiler)
Dersin kısa tanıtımı, öğretim üyesi (e-posta, oda no, görüşme saatleri), asistan (e-posta, oda no, görüşme saatleri), ders saati ve yeri, ders kitabı, referans kaynaklar, ön koşullar, not sistemi, ödevler, sınıf içi uygulamalar (kısa sınav), ders öğrenme çıktıları, ödev problemleri için kurallar, ödev değerlendirme sistemi, sınıf içi uygulamalar, grup (takım) çalışması ve beklentileri, grupların kurulmasında izlenecek yol (grupların kurulması için öğrencilerin dolduracağı form).

C) Değerlendirme Raporu
Öğretim Üyesinin dersi değerlendirmesi ve ilerisi için dersin iyileştirilmesine yönelik önerileri. Bu dokümanı hazırlarken lütfen dersin adının, kodunun, döneminin ve CRN bilgisinin olmasına özen gösteriniz. Bu form ayrıca dersi veren öğretim üyesi tarafından tarih verilip imzalanmalıdır.

D) Not Dağılımı (Çarşaf Liste)
Öğrencilerin aldığı tüm notların 100 üzerinden listesi (öğrenci adı, soyadı ve numarası ile birlikte), harf olarak öğrenci notu, ders başarı değerlendirme formu ve otomasyondan alabileceğiniz (sisteme giriş yaptıktan sonra) harf notlarının dağılımını gösteren grafik.

E) Ders Başarı Bilgi Formu
Derse ilişkin başarı bilgi formu doldurup sayfanın bir çıktısı ABET ders dosyasına ekleyebilirsiniz.

F) Anketler (Dersle ilgili anket sonuçlarına “değerlendirme raporunda” atıfta bulunulacak)
Üniversite tarafından yapılan ve diğerleri.

G) Ön Test (Pre Test)
1. Problemler ve Çözümleri
2. Öğrencilerin çözüm kağıtları (en iyi, ortalama, en kötü)

H) Son Test (Post Test)
1. Problemler ve Çözümleri
2. Öğrencilerin çözüm kağıtları (en iyi, ortalama, en kötü)

I) Ödevler
1. Problemler ve Çözümleri
2. Öğrencilerin çözüm kağıtları (en iyi, ortalama, en kötü)

J) Dönem Projesi
1. Dönem proje dokümanı
2. Proje değerlendirme kriterleri
3. Grupların kurulması için öğrencilerin doldurduğu formlar ve oluşan grupların listesi
4. Dönem proje raporları (en iyi, ortalama, en kötü)

K) Sınıf İçi Uygulamalar (Kısa Sınavlar için)

1. Problemler ve Çözümleri
2. Öğrencilerin çözüm kağıtları (en iyi, ortalama, en kötü)

L) Sınavlar (Vizeler ve Final için)
1. Problemler ve Çözümleri
2. Öğrencilerin çözüm kağıtları (en iyi, ortalama, en kötü)

M) Diğerleri

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024