KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜREÇLERİ NELERDİR?

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması için Maliye Bakanlığı’nca gönderilen yazıya istinaden hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu üst yönetimin onayı alınarak bir üst yazı ile Maliye Bakanlığına gönderilir. Ayrıca söz konusu rapor Üniversitemiz web sitesinde yayınlanarak kamuoyuna da duyurulur.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2021