Sıkça Sorulan Sorular

Aranan: Ders Kayıtlarının Görüntülenmesi Hakkında

51 sonuç aşağıda listelenmiştir,

Aradığınız Sorunun Cevabı Yok Mu? Sorunuzu İletmek İçin Yardım Bileti Oluşturun

Zoom için minimum konfigürasyonlar ve gereken internet bağlantı hızı nedir?

Zoom uygulamasının çalışabilmesi için desteklenen işletim sistemleri ve gerekliliklere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Gerekli internet bağlantı hızı için belirtilen gereksinimler aşağıdadır: 1:1 video görüşmesi: 600kbps (up/down)  HD Video 1.2 Mbps (up/down) 720p HD video 1080p HD video almak 1.8 Mbps (up/down) gerektirir 1080p HD video göndermek 1.8 Mbps (up/down) gerektirir Grup video görüşmesi:  HD Video için 800kbps/1.0Mbps (up/down) gerekmektedir 720p HD video için 1.5Mbps/1.5Mbps (up/down) gerekmektedir 1080p HD video almak 2.5mbps (up/down) gerektirir 1080p HD video göndermek 3.0 Mbps (up/down) gerektirir Küçültülmüş video görüntüsü olmadan ekran paylaşımı : 50-75kbps Küçültülmüş video görüntüsü ile ekran paylaşımı: 50-150kbps VoiP üzerinden ses iletimi: 60-80kbps Zoom Phone ile ses iletimi: 60-100kbps

2019-2020 Bahar Yarıyılı için kaydımı dondurabilir miyim?

Tüm öğrencilerimize 2019-2020 Bahar Yarıyılı için süreden sayılmayan kayıt dondurma hakkı verilmiştir.

Öğrenciyim, kampüste kullanılabilen lisanslı yazılımları evde de kullanabilecek miyim?

Evinizden kampüs ağında gibi çalışabilmeniz için VPN altyapımız bulunmaktadır. Ancak VPN sonlandırma cihazındaki kapasite sınırı nedeni ile tüm öğrencilerimizin VPN kullanabilmesi mümkün değildir. Uzaktan Eğitim süresince sadece almış olduğunuz derste böyle bir yazılım kullanılması gerekiyorsa öğrenci VPN hakkınız otomatik olarak tanımlanmıştır. Hangi derslerde bu tür yazılımların gerektiği ilgili bölümler tarafından belirlenmiştir. VPN ile evinizden kampüs ağına bağlanarak lisanslı yazılımları çalıştırabilmek için yapmanız gerekenleri burayı tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Öğrenciyim, Zoom hesabımı nasıl açacağım ve hesap türü ne olacak?

Öğrencilerimizin İTÜ uzantılı e-posta adresleri ile Zoom'da hesap oluşturması gerekmektedir. Nasıl yapılacağını görmek için burayı tıklayabilirsiniz. Öğrencilerimizin hesap türü Basic türündedir. Derslere katılım için bu hesap türü yeterlidir. Sadece eğitmenlerimizin hesapları Licenced türdendir.

Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciyim, 2019-2020 Bahar yarıyılını süreden sayılmayan izinli olarak kayıt dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Öğrencinin, kayıt dondurma talebi dilekçesini elektronik ortamda öğrencinin bağlı bulunduğu enstitüye göndermesi gerekmektedir. Bazı enstitüler, kayıt dondurma başvurularını enstitü web sayfasında açtıkları arayüzler üzerinden almaktadır. Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencinin; konusu, nitelik ve mahiyeti açısından tezine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunmaması durumunda, tez danışmanının görüşünün alınması kaydıyla ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı üzerine kaydı dondurulabilir.

Lisans programına kayıtlı öğrenciyim, 2019-2020 Bahar yarıyılını süreden sayılmayan izinli olarak kayıt dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Öğrencinin, kayıt dondurma dilekçesini elektronik ortamda öğrencinin bağlı olduğu fakülteye/Konservatuar’a göndermesi gerekmektedir.

Mücbir sebepler nedeniyle 2019-2020 Bahar yarıyılı için kayıt dondurursam, bursum devam eder mi?

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilere "Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar" ın "Genel Esaslar" başlıklı 5. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen "Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir." hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

İTÜ uzantılı olmayan kişisel e-posta adresimle açmış olduğum Zoom hesabımdan derslere katılabilir miyim?

Öğrenci olarak İTÜ uzantılı olmayan kişisel e-posta adresinizle açmış olduğunuz Zoom hesaplarınız ile derse katılım sağlayabilirsiniz. Ancak bu durumda doğrudan sınıfa giremez ve bekleme odasına alınırsınız ve bu durumda yalnızca eğitmenin onay vermesi ile derse katılım sağlayabilirsiniz. Ders işlenişi sırasında eğitmen bu bekleme listesinden sizi farketmeyebilir, bu nedenle İTÜ uzantılı bir e-posta adresi ile Zoom hesabı oluşturarak giriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Derslerimizi misafir olarak alan öğrencilerimizden İTÜ uzantılı posta adresi olmayanlar (veya sadece İTÜ Giriş için hesap tanımlanan ancak E-Posta hizmeti tanımlanmayanlar) da İTÜ uzantılı olmayan e-posta adresleri ile oluşturdukları Zoom hesapları ile yukarıda anlatıldığı gibi canlı ders oturumuna katılabilirler. Bu durumda eğitmenin Bekleme Listesi'nden kendilerini onaylayarak sınıfa almalarını beklemeleri gerekecektir. Eğitmenlerimizin İTÜ uzantılı e-posta adresleri Licensed moda çekildiğinden ve Ninova ile entegrasyon bu hesap üzerinden yapıldığından, eğitmenlerin derslerini vermek üzere İTÜ uzantılı e-posta adresleri ile oluşturdukları Zoom hesapları ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Uzaktan eğitimde ders başarı değerlendirmeleri harf notuyla mı devam edecek?

Evet. İTÜ Senatosunun 26.03.2020 tarih ve 727 sayılı toplantısında ders başarısı değerlendirmesinin harf notu ile yapılmasının devamına aşağıdaki gerekçelerle karar verilmiştir; a)     Öğrencilerimiz, yürürlükte olan not sistemi ölçütlerine bağlı başarı burslarından faydalanmaktadır. Başka not sistemi uygulandığı takdirde, öğrencilerimiz burslarında mağduriyet yaşayacaktır. b)     Geçerli olan harf notu dışında bir uygulama sonucunda öğrencilerimizin mezuniyet derecelerinde hukuki sıkıntılar ve adaletsizlik meydana gelebilecektir. c)     Genel not ortalaması 2.0’ın altında olan ve mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz, harf notu sistemi dışındaki Başarılı/Başarısız (BL/BZ) gibi diğer not sistemlerinden olumsuz etkilenmektedirler. d)     ÇAP, YANDAL ve YATAY GEÇİŞ yapacak öğrencilerimiz BL/BZ gibi not sistemlerinden olumsuz etkilenmektedir. Başvuru yapılan “program kontenjanı genel not başarı sıralaması”nda adaletsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. e)     Öğrencilerimiz,  not ortalamasına göre lisansüstü programlara başvurularında mağduriyet yaşayabilecektir.

Uzaktan eğitimle verilen derse katılamadım. Tekrarı olacak mı?

Uzaktan eğitimle eş zamanlı (senkron) olarak verilen dersler kaydedilecek ve Ninova üzerinden tekrar izlenebilmek şekilde öğrencilerle paylaşılacaktır. Öğretim üyesinin ders içeriğinde hassas, kişiye özel ve benzeri içerik olduğunu düşünmesi durumunda kaydı durdurarak ders yapması olasıdır. Bu nedenle mümkün olduğunca derslere katılım sağlanması gerekmektedir.

İTÜ e-posta adresimle açmış olduğum Zoom hesabımdan kişisel toplatılarımı yapabilir miyim?

Zoom Platformunda itu.edu.tr alan adı ile biten tüm Zoom hesaplarının yönetimi kurumsal hesap sahibi üniversitemize aittir. Bu nedenle, dersler ve kurumsal kullanım dışında yapacağınız kişisel toplantılarınızı itu.edu.tr uzantılı hesabınızdan yapmamanız, ayrıca açacağınız kişisel hesabınızdan yapmanız gerekmektedir.

Hangi dersler uzaktan verilecek?

2019-2020 Bahar döneminde uzaktan eğitimle verilecek olan dersler, bölümlerden gelen görüşler doğrultusunda belirlenmiş ve sisteme işlenmiştir. Öğrenci veya öğretim üyesi olarak derslerinizin hangilerinin uzaktan eğitimle verileceğini görmek için İTÜ/Portal üzerindeki takviminize bakabilirsiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilen tüm hazırlık sınıfı dersleri uzaktan eğitim ile verilecektir. Bu dersler Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunmadığından bu takvimde gösterilmemektedir. İTÜ Portal üzerinden öğrenci (kendi Gün Bazında Çizelgesi sekmesinden) uzaktan eğitim ile alabileceğiniz dersleri “gün bazında çizelge” sekmesinden görebilirsiniz. Uzaktan eğitim kapsamındaki dersleriniz bu tabloya yansıtılmıştır.(İTÜ Portal’daki ders takviminize) link adresinden gün/zaman olarak görebilecektir. Link

ÇAP, YANDAL ve Yatay Geçiş süreci nasıl yürütülecek?

ÇAP, YANDAL ve Yatay Geçiş ile ilgili başvuru, değerlendirme ve kayıtlar, İTÜ Yönergeleri çerçevesinde yürütülecektir. Süreç takvimi mücbir sebeplerin ortadan kalkacağı tarihe göre belirlenecek ve öğrencilerimize ayrıca duyurulacaktır.

Öğretim Üyesiyim (veya Görevlisiyim), Zoom hesabım nasıl açılacak ve türü ne olacak?

2019-2020 Bahar Dönemi ders programlarında ilan edilmiş dersleri vermekte olan eğitmenlerimizin Zoom Licenced hesapları otomatik olarak oluşturulmuştur. Öğretim üyesi veya görevlisi olarak üzerinizde uzaktan eğitim ile verilecek bir ders görünmekte ise Licensed Zoom hesabınız otomatik oluşturulmuştur. Otomatik yapılan bu işlemin onaylanması için Zoom tarafından size bir aktivasyon e-postası gönderilmiştir. Aktivasyon e-postanız gelmediyse veya 24 saatlik süresi dolmuş ise, tekrar aktivasyon e-postası gönderilmesi için yardım bileti oluşturabilirsiniz. Öğretim üyesi veya görevlisi olarak üzerinizde uzaktan eğitim ile verilecek bir ders yoksa ise Zoom Basic hesabınızı kendiniz açmalısınız. Henüz Zoom tarafında İTÜ/Giriş entegrasyon çalışmalarına ilişkin işlemler onaylanmadığı için Zoom sistemine girmek için öncelikle Zoom sitesinden Sign Up diyerek kayıt olmalısınız. Kayıt olurken İTÜ uzantılı e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir. Kayıt sırasında belirleyceğiniz şifrenin İTÜ hesabınızın şifresi ile aynı olmamasına dikkat ediniz. Bu adımlardan sonra hesabınız Basic hesap türü ile açılacaktır.

Almış olduğum dersi Ninova Sınıflarım arasında göremiyorum, ne yapmam gerekiyor?

Eğitmen tarafından Ninova sınıfı oluşturulurken öğrenci bilgileri Öğrenci Bilgi Sisteminden (sis) alınmakta ve bu öğrenciler sınıfa otomatik olarak eklenmektedir. Ancak Ninova sınıfı oluşturulduktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminde ilgili derse kayıt olan öğrenciler otomatik olarak Ninova sınıfına aktarılmamaktadır. Bu öğrencilerin Ninova sınıfına eklenmesi, dersin eğitmeni tarafından Öğrenci Ekle işlemi ile yapılmaktadır. Bu nedenle dersi resmi olarak almışsanız ve Öğrenci Bilgi Sistemindeki programınızda görüyor ancak Ninova sınıflarınız arasında göremiyorsanız lütfen eğitmeniniz ile iletişime geçerek Ninova sınıfına eklenmeyi talep ediniz.

İTÜ Onur Sözü ve Kişisel Bilgilerin Korunumu hakkındaki yasal uygulamalar uzaktan eğitim ve öğretim süresince uygulanacak mı?

Öğrencilerimizin uzaktan eğitim derslerine katıldıklarında ve sınavlarda, dersi kaydetmeleri, sosyal medya ve başka mecralarda dersleri kısmen de olsa paylaşmaları yasaktır. Derslerde ve sınavlardaki ihlaller, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve YÖK Disiplin Yönetmeliği kapsamında hukuki sürece tabii olacaktır. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim derslerine katıldıklarında sosyal medya görünürlüğüne dikkat etmeleri, izin verilmemişse dersi kaydetmemeleri, sosyal medya ve başka mecralarda dersleri kısmen de olsa paylaşmaları gerekmektedir. yasaktır. İhlaller Kişisel Bilgilerin Korunumu Kanunu ve YÖK Disiplin Yönetmeliği kapsamında hukuki sürece tabii olacaktır.

Araştırma Görevlisiyim, Zoom hesabım nasıl açılacak ve türü ne olacak?

2019-2020 Bahar Dönemi ders programlarında ilan edilmiş dersleri vermekte olan eğitmenlerimizin Zoom Licenced hesapları otomatik olarak oluşturulmuştur. Araştırma Görevlisi olarak ders programında üzerinizde ders görünmekte ise Licensed Zoom hesabınız otomatik oluşturulmuştur. Üzerinizde herhangi bir ders yoksa, sadece ders yardımcılığı görevleriniz bulunmakta ise Zoom hesabınızı kendiniz açmalısınız. Henüz Zoom tarafında İTÜ/Giriş entegrasyon çalışmalarına ilişkin işlemler onaylanmadığı için Zoom sistemine girmek için öncelikle Zoom sitesinden Sign Up diyerek kayıt olmalısınız. Kayıt olurken İTÜ uzantılı e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir. Kayıt sırasında belirleyceğiniz şifrenin İTÜ hesabınızın şifresi ile aynı olmamasına dikkat ediniz. Bu adımlardan sonra hesabınız Basic hesap türü ile açılacaktır. Yardımcısı olduğunuz dersler için dersin eğitmeni tarafından bir uzaktan eğitim oturumu oluşturulduğunda bir e-posta ve bildirim alacaksını. Uygulama saatlerinde Zoom üzerinde canlı ders verebilmek için bu e-posta ya da bildirimdeki bağlantıyı takip ederek Zoom uygulaması üzerinden ders katılım sağlamalısınız. Sonrasında dersin eğitmeni sizi yardımcı ev sahibi (co-host) olarak atayacak ve ders vermek üzere yetkilere sahip olacaksınız. Dersin eğitmeni (host) olarak toplantıyı terk ederse otomatik olarak ev sahibi siz olacaksınız.

Eğitmen olarak uzaktan eğitim verecek donanıma sahip değilim, dersi nasıl vereceğim?

Eğitmenlerin uzaktan eğitim ile ders verecek bilgisayarınız yoksa bölüm başkanlığınıza başvurmanız gerekmektedir. Bu konuda bölüm başkanlıklarına gerekli bilgilendirmeler dekanlıklar aracılığı ile yapılmıştır. Diğer yandan herhangi bir akıllı telefondan da Zoom toplantısı yada dersi açabilirsiniz.

Ninova'da Uzaktan Eğitim Oturumu oluşturmadan doğrudan Zoom hesabımda planlı toplantı oluşturamaz mıyım?

Oluşturabilirsiniz. Ancak Uzaktan Eğitim oturumunuzu Ninova'dan oluşturmanın bazı artıları bulunmaktadır: Planlanmış Toplantınızın ayarları ders ortamına uygun olacak şekilde otomatik seçilir(Giriş yapılınca tüm kullanıcıların mikrofonunun kapalı olması, kullanıcı doğrulamanın devreye alınması vb.). Oluşturulan Planlı Toplantının erişim bilgileri (bağlantı ve parola) Ninova sınıfınıza kayıtlı tüm öğrencilere e-posta ve bildirim yolu ile otomatik gönderilir. Ders bittikten sonra sınıfınızdaki öğrenciler dersin (oturumun) kaydına Ninova üzerinden erişebilirler. Ninova'dan oluşturduğunuz uzaktan eğitim oturumunuzu Zoom profilinizin Meetings bölümünden de görebilirsiniz. Ancak Zoom web sitesindeki Meeting bölümünden, Ninova'dan oluşturulmuş bir toplantınızın bilgilerinizi değiştirirseniz, bu değişikliker Ninova'ya yansımamaktadır. Benzer şekilde Ninova'yı kullanmadan Zoom web sitesinden oluştruduğunuz Scheduled Meeting'ler de Ninova'da görünmemektedir. Bu nedenle uzaktan eğitim amaçlı yapacağınız tüm oturumları Ninova'dan oluşturmanız gerekmektedir.

Akademisyenim, kampüste kullanılabilen lisanslı yazılımları evde de kullanabilecek miyim?

Tüm akademisyenlerimiz VPN altyapsını kullanarak kampüs ağında çalışan yazılımları evden de kullanabilirler Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.

Uzaktan eğitim dersim bitti ama kayıtları Ninova'da görünmüyor, ne yapmalıyım?

Bulut (Cloud) ortamında yapılan kayıtlar üzerinde toplantı bittikten sonra bir kodlama işlemi yapılmaktadır. Bu işlemin tamamlanması belirli bir süre almaktadır. Bu işlem tamamlandıktan sonra kayıtlar Ninova'daki uzaktan eğitim oturumunuzla ilişkilendirilecek ve Ninova'dan erişilebilir hâle gelecektir. Eğitmen olarak, 24 saat sonrasında dersinizle ilişkili kayıtları Ninova'da göremiyorsanız yardım bileti açabilirsiniz.

Dersimin uzaktan eğitim oturumuna ilişkin bağlantı bilgisi gelmedi, ne yapacağım?

Uzaktan eğitim oturumları dersin eğitmeni tarafından Ninova'ya eklendiğinde sınıftaki tüm öğrencilere otomatik olarak bildirim ve e-posta gönderilmektedir. Ayrıca Ninova giriş sayfasında "Bugünkü Aktif Uzaktan Eğitim Oturumlarım" panelinde ve ilgili sınıfınızın Uzaktan Eğitim sekmesinde derse katılım bağlantılarını (link) görebilirsiniz. Eğer yukarıda anlatılan kanalların hiçbirinde böyle bir bilgi yoksa uzaktan eğitim oturumu sınıfın eğitmeni tarafından eklenmemiş demektir. Bu durumda eğitmeniniz ile iletişime geçmelisiniz.

Uzaktan eğitim dersi ödev, kısa sınav, proje ve sınavları vb. nasıl yapılacak?

Uzaktan eğitim dersinin özgün yapısına ve dersi veren öğretim elamanının uygulamasına bağlı olarak ödev, kısa sınav, proje, sunum ve sınavlar yapılabilecektir. Her bir ders için uygulama yöntemi öğretim elemanı tarafından dersi alan öğrencilere Ninova üzerinden bildirilecektir.

Uzaktan eğitimle verilen derslerin kayıtlarına nasıl erişeceğim?

Uzaktan eğitim oturumu sonunda bulut ortamında oluşan video kayıtlarının kodlanması bir süre almaktadır. Bu işlem bittikten sonra derse ilişkin kayıt videosu Ninova sınıfınızda Uzaktan Eğitim bölümünde erişilebilir hâle gelecektir.Sizlerle paylaşılan ders kayıtlarının tamamını veya bir kısmını başkalarıyla kesinlikle paylaşmamanız gerekmektedir. Canlı ders oturumundayken bu dersi ekran kaydedici, harici video kayıt cihazı veya başka kayıt edici cihazlar ile kaydetmeniz de yasaktır. Bu kurallara uyulmadığı tespit edildiğinde ilgili yasal süreçler işletilecektir.

Erasmus, değişim programları ve İTÜ’de kayıtlı olup yurtdışında bulunan öğrenciler uzaktan eğitim ile verilen derslere katılabilecekler midir?

Evet, uzaktan eğitim derslerine katılacaklardır.

Zoom toplantısı/dersi ne kadar veri tüketir?

Zoom sisteminin dokümantasyonuna göre bir saatlik ders kaydı yaklaşık 200 MB büyüklüğündedir. Haftada 20 saat eş zamanlı derse katılım sağlanacaksa 20 x 200 MB = 4 GB, aylık olarak ise yaklaşık 16 GB veri tüketmeniz öngörülmektedir. Bu hesaplamalar videonun yüksek kalitede izlenmesi durumunda geçerli olmaktadır. Bant genişliğinin durumuna göre sistemler kaliteyi otomatik olarak düşürdüğü için uygulamada bu hesaplamaların değişebileceği göz önüne alınmalıdır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı, içinde bulunduğumuz 2019-2020 Bahar yarıyılının biteceği tarihe göre şekillenecektir. Bu tarihin belirlenmesinde YKS, ALES, YDS vb. sınav tarihleri de belirleyici olup, süreci etkileyecektir.

Zoom toplantısına/dersine uygulama kurmadan web tarayıcı üzerinden bağlanabilir miyim?

Zoom sistemi HTML5 ile web tarayıcı üzerinden toplantılara veya derslere katılmanıza olanak vermektedir. Ancak web tarayıcı üzerinden bağlantı sağlandığında bazı özelliklerin devre dışı olması nedeni ile uygulamanın bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kurulması önerilmektedir. Özellikle toplantıya ev sahipliği yapacak olan (host) kullanıcının uygulama kullanması şiddetle tavsiye edilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayabilirsiniz.

Araştırma görevlisinin girdiği uygulama dersleri nasıl yapılacak?

2019-2020 Bahar Dönemi ders programlarında ilan edilmiş dersleri vermekte olan eğitmenlerimizin Zoom Licenced hesapları otomatik olarak oluşturulmuştur. Araştırma Görevlilerinin ders programında üzerinde ders görünmekte ise Licensed Zoom hesabı bu araştırma görevlisi için de otomatik oluşturulmuştur. Araştırma görevlisinin üzerinde herhangi bir ders yoksa, sadece ders yardımcılığı görevi bulunmakta ise Zoom hesabı Basic olarak araştırma görevlisinin kendisi tarafından açılmaktadır. Araştırma görevlilerinin hesap türleri Basic olduğundan, araştırma görevlisinin yapacağı uygulama oturumları için sizin Ninova'da Uzaktan Eğitim oturumu açmanız, Zoom dersini başlattıkran sonra araştırma görevlisine yardımcı ev sahibi (co-host) olarak atamanız gerekmektedir. Bunun için oturumu açtıktan sonra oturuma katılan araştırma görevlisini "Manage Participants" penceresinden bulup "More" düğmesini tıklayıp "Assign Co-Host" seçeneğini seçmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206330935-Enabling-and-adding-a-co-host Dersin eğitmeni, dersin yardımcısını (asistanını) yardımcı ev sahibi (co-host) yaptıktan sonra oturumdan çıkabilir. Bu durumda yardımcı ev sahibi (co-host) olan dersin asistanı ev sahibi (host) rolüne yükseltiiir. Süregelen toplantı, ana ev sahibinin ID'si ile açılmış olduğundan, bu toplantının süre kısıtlaması yoktur, dolayısı ile Basic hesaba sahip araştırma görevlileri eğitmen Zoom toplantısından çıksa bile süre sınırı olmadan dersi devam ettirebilirler. Ders devam ederken eğitmen tekrar bu sınıfa katılabilir. Ancak eğitmenin yardımcı ev sahibi atayarak çıktığı ders devam ettiği sürece eğitmen yeni bir Zoom toplantısı oluşturamaz.

2019-2020 Güz yarıyılı derslerinden VF harf notu ile başarısız olanlar Ek sınav hakkından yararlanabilir mi?

Üniversite Senatosunun kararı gereğince, VF harf notu ile başarısız olan öğrenciler Ek sınav hakkından yararlanamaz.

Uzaktan eğitimle verilecek derslerin yarıyıl içi başarı notlandırma ölçütleri ne olacak?

Mevcut durumda 2019-2020 Bahar dönemi için yeni akademik takvim ilan edilecektir. Öğretim elemanı dersin mevcut yarıyıl içi başarı notlandırma kriterlerini değiştirebilir. Değişiklikler Ninova üzerinden derse kayıtlı öğrencilere duyurulacaktır. Ööğretim elemanı dersin mevcut yarıyıl içi başarı notlandırma kriterlerini değiştirebilir. Değişiklikler tirilen yarıyıl içi başarı notu Ninova üzerinden derse kayıtlı öğrencilere duyurulacaktır.

Eğitmen olarak Uzaktan Eğitim Oturumu oluştururken belirttiğim saatte Zoom dersini başlatmazsam ne olur?

Ninova'da ders açarken belirttiğiniz başlangıç tarih ve saati ile bitiş tarih ve saati yapılan yazılı entegrasyonu ile Zoom hesabınızda bir Planlanmış Toplantı (Scheduled Meeting) oluşturur. Zoom Planlanmış Toplantılarında belirtilen tarih ve saatler, sadece katılımcıların bilgilendirilmesi ve toplantıya katılımın koordinasyonu için kullanılmaktadır. Dolayısı ile tarih saat farketmeksizin herhangi bir saatte Planlanmış Toplantınızı başlatabilirsiniz. Ancak farklı bir zamanda toplantılarınızı başlatırsanız, bu durumdan katılımcıların haberi olamayacağı için katılım sağlanamayacaktır.

Uzaktan eğitim dersi ile ilgili bir bildirim veya mail almadım, derse nasıl katılabilirim?

Eğitmeninizin açtığı uzaktan eğitim oturumuna ise Ninova üzerinden erişebilirsiniz. Canlı dersinize Ninova’ya giriş yaptıktan sonra Kampüs bölümünde yer alan “Aktif Uzaktan Eğitim Oturumları” panelinin içerisinden katılmak istediğiniz dersin “Derse Git” linkine tıklayarak erişebilirsiniz.

Ninova'dan oluşturduğum Uzaktan Eğitim oturumu hangi ayarlarla Zoom toplantısı oluşturmaktadır?

Ninova'dan oluşturmuş olduğunuz Uzaktan Eğitim oturumları için oluşturulan Zoom toplantısı aşağıdaki ayarlar ile oluşturulur: Katılımcıların mikrofonları açılışta otomatik olarak kapalı kalsın (Mute participants upon entry) Toplantı kaydı otomatik olarak başlatılır (Record the meeting automatically  to cloud) Toplantıya kayıtlı kullanıcılar katılabilir (Registration Required) Toplantıya yalnızca hesabı doğrulanmış kullanıcılar katılabilir (Only authenticated users can join)

Ofis saatleri nasıl yapılacak?

Uzaktan eğitimde yürütülen derslerde ofis saatleri sanal toplantılar üzerinden yapılmaktadır. Bunun için eğitmen Zoom üzerinden oturum oluşturabilir ve belirtilen gün/saatte çevrimiçi olur. Danışmak isteyen öğrenciler kendileri ile paylaşılan URL üzerinden bu toplantı odasına bağlanarak eğitmen ile görüşebilir.

Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İTÜ'de 2019-2020 Bahar dönemi için uygulanacak uzaktan eğitim 6 Nisan 2020 tarihinde başlayacaktır. Uzaktan eğitimin ne zaman biteceği ise düzenlenerek yeniden ilan edilecek 2019-2020 Bahar Akademik Takvimi'nde belirtilecektir.

2019-2020 Güz yarıyıl Ek-II sınavları ve 2019-2020 Bahar yarıyılı Ek-I sınavları ne zaman yapılacak?

Normal koşullara göre, Yaz Öğretimi sonunda yapılması planlanan bu sınavların ne zaman yapılacağı tamamen mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına ve yoğunlaştırılmış öğretimin ne zaman biteceğine bağlıdır.

Stajlar ne zaman yapılabilecek?

Ülke genelinde tüm stajlar devlet kararı üzerine durdurulmuştur. Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra stajlar yapılabilecektir.

Eş zamanlı (senkron) dersler hangi gün ve saatte olacak?

Uzaktan eğitim kapsamındaki dersler mevcut 2019-2020 Bahar dönemi ders programındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Zorunlu değişikliklerin olması durumunda Ninova üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Zorunlu haller oluşmadıkça, dUzaktan eğitim kapsamındaki dersler mevcut 2019-2020 Bahar dönemi ders programındaki nde ilan edilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Zorunlu değişikliklerin olması hallerin oluşması durumunda, ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitmen olarak dersime ilişkin videolarım var, bunları Ninova'ya nasıl yükleyeceğim?

Dersinize ilişkin video kaynaklarınız varsa bunları Ninova'ya video olarak yükleyemezsiniz. Ninova bir medya akış (media streaming) sistemine sahip olmadığı için bu tür videolarınızı Youtube, Vimeo gibi sitelere yükleyip Ninova sınıfınızda bu videolara bağlantı oluşturabilirsiniz. Bu sitelerde ilgili videonuzun listelenmeme seçeneğini işaretleyerek YouTube kanalınızda videoların listelenmemesini, sadece bağlantının bilinmesi durumunda erişilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer dersinize ilişkin hazırlamış olduğunuz videoların İTÜ tarafından  yayınlanmasını istiyorsanız, Kurumsal İletişim Ofisine başvuruda bulunabiirsiniz.

2019-2020 Güz yarıyılı Ek-I sınavları ne zaman yapılacak?

2019-2020 Güz yarıyılı Ek-I sınavları, 2019-2020 Bahar yarıyılı sonu sınavları ile birlikte yapılacaktır.

Yoğunlaştırılmış Öğretim nedir?

Yoğunlaştırılmış öğretim, uzaktan eğitim ile yapılamayan (örneğin; proje, laboratuvar, saha uygulaması, stüdyo, özel yazılım gerektiren dersler, sanat, spor, vb. ) veya kısmen yapılabilen derslerin, uzaktan eğitim tamamlandıktan ve mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra öğrencilerimizin kampüslerimizde yapacağı öğretim ile tamamlamasıdır.

Uzaktan eğitim ile verilecek derslere öğrenciler ayrıca mı kayıt olacak?

2019-2020 Bahar döneminde açılmış bir derse kayıtlı olan öğrenci, bu dersin uzaktan eğitim ile verilmesi durumunda derse doğrudan kayıtlı olacaktır.

Uzaktan eğitim ile tamamlanan bir dersin yarıyıl sonu sınavı, yoğunlaştırılmış öğretim bittiğinde yapılacak olan sınavlardan önce yapılabilir mi?

Konu üzerinde Üniversite birimleri çalışma yapmaktadır. Herhangi bir mevzuat ve/veya teknik olarak uygulanabilirlik engeli yok ise talep İTÜ Senato’su kararına sunulacaktır.

2019-2020 Bahar yarıyılı sonu sınavları ne zaman yapılacak?

Yoğunlaştırılmış öğretim bittikten sonra yapılacaktır.

Uzaktan eğitim yoluyla verilmeyecek derslerin telafisi nasıl yapılacak?

Uzaktan eğitim yoluyla verilmeyecek 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi derslerinin en kısa zamanda ilan edilecek yoğunlaştırılmış takvim/programa göre, olağandışı şartlar sona erince yaz dönemini de kapsayacak şekilde verilmesi planlanmaktadır.

Uzaktan eğitimle verilecek dersler nasıl belirlendi?

Hem lisans hem de lisansüstü derslerin büyük bir bölümünün uzaktan eğitim ile verileceği bölümler/programlar tarafından bildirilmiştir. Örgün eğitimi zorunlu kılan dersler bu süreçte uzaktan eğitim ile verilmeyecektir.  Hangi derslerin örgün, hangi derslerin uzaktan eğitim kapsamında olduğunu İTÜ Portal’daki size özel ders programınızdan takip edebilirsiniz.

Eğitmen olarak dersimin Uzaktan Eğitim oturumlarını her hafta ayrı ayrı mı açacağım?

Evet. Uzaktan Eğitim oturumları belirli bir tarih ve saat aralığında planlanmış bir dersi belirtmektedir. Her hafta için ayrı birer uzaktan eğitim oturumu oluşturmanız gerekmektedir.

Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

Uzaktan eğitim 9 hafta sürecek şekilde planlanmıştır. Ramazan Bayramı haftası da dahil olmak üzere, 6 Nisan - 9 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

“Yoğunlaştırılmış Öğretim” ile birlikte veya daha sonra “Yaz Öğretimi” de yapılacak mı?

Yaz öğretiminin yapılıp yapılmayacağı tamamen mücbir sebeplerin ortadan kalkacağı tarihe bağlıdır. İnsan ve altyapı kaynaklarının yeterliliği koşuluna bağlı olarak, yoğunlaştırılmış öğretim ile birlikte yapılması durumunda tüm paydaşlarımıza bilgi verilecektir.

Yoğunlaştırılmış öğretim ne kadar sürecek?

Yoğunlaştırılmış öğretim devletin ilgili organlarının kararı üzerine başlatılacak olup, mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına bağlı olarak planlanacaktır. Bu sebeplerin Haziran ayında veya Ağustos ayında ortadan kalkması durumuna göre, yoğunlaştırılmış öğretim süresi de farklılık gösterebilir.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2021